17
Dec
Afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn

Som forælder har du mulighed for i 2014 at give afgiftsfrie gaver på op til 59.800 kr. til hvert af dine børn og børnebørn. Det gælder begge forældre. Hver forælder skal selv betale sin gave, hvilket vil sige, at den ene forælder ikke må betale på den andens vegne. Det gælder, uanset om formuen er opdelt i særeje eller fælleseje.

For beløb udover de 59.800 kr. skal betales en afgift på 15 %.

Gaverne skal betales, hvilket betyder, at det ikke er nok at give et tilsagn om, at du vil give en gave.

Til svigerbørn kan du give gaver for op til 20.900 kr. uden afgift.

Har du spørgsmål, så kontakt din økonomikonsulent.