01
Jun
Afkast af aldersopsparing beskattes kun med 15,3 %

For mange kan det være en fordel at benytte sig af aldersopsparing. Du kan indbetale op til 28.600 kr. om året på aldersopsparingen. Den udbetales som et engangsbeløb – tidligst når du er fyldt 62 år og senest, når du fylder 77 år. Der er ingen fradrag i indkomsten ved indbetaling, og der er ikke skat ved udbetaling. Der skal ”kun” betales skat (p.t. 15,3 %) af værditilvæksten.

Udover at det er en relativ lav beskatning af værditilvæksten, har alderspension den fordel, at den ikke påvirker grundlaget for at få tillægget til grundbeløbet i folkepension.

Omlægning af kapitalpensionen til alderspension
Det er indtil udgangen af 2015 stadig muligt at få skattebesparelse, hvis du omlægger din kapitalpension til en alderspension. Det skyldes, at afgiften kun er 37,3 %, også i 2015, mod 40 %, hvis du venter med udbetaling til det aftalte tidspunkt for kapitalpensionen. Det omlagte beløb vil få samme lave afkastbeskatning, som gælder for nye årlige indbetalinger til alderspensionen.

Ved omlægning skal du være opmærksom på, at pensionsselskaberne ofte ændrer på forrentningsbetingelserne, herunder ydelsesgarantier, hvilket du også skal tage hensyn til i beslutningen om omlægning.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte din økonomirådgiver.