12
Jan
Aktionærlån lovligt – men udløser fortsat beskatning

Fra årsskiftet er det nu blevet lovligt for aktie- og anpartsselskaber at yde lån til aktionærer, anpartshavere, ledelsesmedlemmer m.m. Lånet er dog ikke særligt attraktivt, idet det skattemæssigt betragtes som en hævning uden tilbagebetalingspligt – og låntager ved optagelsen af lånet hermed fortsat beskattes, som var det løn. Hertil kommer, at selskabet trods beskatningen stadig kan kræve lånet indfriet.

Vi anbefaler derfor ikke, at den nye mulighed for lån hos aktie- og anpartsselskaber benyttes.