15
Jan
Almindelige vs. særlige persondata

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Persondata skal generelt behandles varsomt – men der er forskel på persondata. Og jo mere private eller følsomme persondata, der er tale om, jo mere varsomt skal de behandles.

Persondata er derfor rent juridisk inddelt i flere ”niveauer”:

Hvad er ”almindelige persondata”?
Almindelige persondata er alle personhenførbare data, som i persondataforordningen ikke indgår i de såkaldt særlige kategorier. Almindelige persondata kan fx være navn, adresse, sygedage, ansættelsesdato, stillingsbetegnelse, arbejdsområde osv.

Hvad er ”særlige persondata”?
I persondataforordningen findes der en udtømmende liste med særlige kategorier af persondata, der vurderes som værende ekstra private og følsomme. Listen omfatter oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, generiske data, biometriske data, helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Mere konkret kan en særlig personoplysning fx være, hvilket land din udenlandske medarbejder kommer fra, hvilken fagforening din medarbejder er medlem af eller årsagen, til at din medarbejder har været sygemeldt fra jobbet.

Hvordan må de forskellige persondata behandles?
Uanset hvilken type af persondata, der er tale om, må du kun behandle dem, hvis det er nødvendigt i henhold til din virksomheds drift.

Behandlingen skal have et lovligt grundlag og er kun lovlig i følgende tilfælde:

a) Den registrerede har afgivet et samtykke
b) Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale
c) Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse
d) Behandlingen er nødvendig for at beskytte vitale interesser
e) Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
f) Behandlingen er nødvendig, for at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse

For de særlige persondata er der derudover mulighed for behandling i yderligere et par særlige tilfælde.

Vil du vide mere?
HER kan du læse mere om, hvad persondata er.

HER kan du læse mere om, hvornår du må behandle persondata.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (Claus Munk).

Denne artikel er en del af en serie, hvor vi sætter fokus på persondataforordningen, og hvordan du kan gøre reglerne til en naturlig del af hverdagen i din virksomhed. Læs hele artikelserien HER.