06
Jun
Angiv selv skyldig og tilgodehavende moms

Af seniorkonsulent, registreret revisor Christian Damsgaard

Som noget nyt fra og med indkomståret 2015 skal du som selvstændig erhvervsdrivende – og dermed hæftende personligt for din virksomheds forpligtelser – angive skyldig og tilgodehavende moms i din selvangivelse.

Det er den skyldige/tilgodehavende moms, som fremkommer ultimo i årsregnskabet, du skal angive. Det er desuden det samlede momsmellemværende, du skal selvangive, uanset om en del ikke er momsangivet eller vedrører tidligere indkomstår. Det er også ligegyldigt, om en del af momsgælden er sendt til inddrivelse.

Hvis SKAT, efter angivelsen af skyldig/tilgodehavende moms, kan konstatere en difference mellem dine momsangivelser og momsen i årsregnskabet, vil du blive opfordret til at undersøge forholdet og foretage nødvendige rettelser i TastSelv Erhverv. Det skal rettes senest ved næste momsangivelse.

Har du spørgsmål omkring de påkrævede indberetninger? Så er du velkommen til at kontakte din daglige revisor.