07
Feb
Ansættelse hele vejen rundt: Netværksgruppe

Synes du, at det kan være svært at holde styr på alle de mange regler, der er forbundet med at have medarbejdere ansat?

Det er der ikke noget at sige til! Ansættelse er reguleret af 31 forskellige love. Og det er dit eget ansvar som arbejdsgiver at sørge for, at alle regler opfyldes.

Hos Patriotisk Selskab er vi i gang med at oprette en netværksgruppe med titlen ”Ansættelse hele vejen rundt”. Gruppen har et juridisk fokus og er målrettet ejere af landbrugsvirksomheder samt driftsledere, der agerer arbejdsgiver i det daglige virke. Derudover er gruppen for dig, der gerne vil:

  • blive bedre til at forebygge udfordringer som fx uenigheder og konflikter med medarbejdere
  • være mere selvkørende i forhold til at håndtere de dagligdags udfordringer, der måtte opstå – så du ikke behøver at ringe til din rådgiver hver gang
  • kende reglerne i forbindelse med ansættelse, så du kan forebygge bøder
  • have et godt netværk af andre arbejdsgivere i landbruget, som du til enhver tid kan sparre med.

 

Indhold på netværksgruppemøderne
Som deltager i netværksgruppen har du selv indflydelse på, hvilke emner der vil blive gennemgået til møderne. Et emne, som med sikkerhed kommer til at fylde meget på møderne, er dog ansættelseskontrakter – og hvordan du via ansættelseskontrakten kan forebygge udfordringer og konflikter med den enkelte medarbejder senere i ansættelsen. Herudover kunne oplagte emner at gennemgå være regler om udenlandsk arbejdskraft og tjenesteboliger.

Praktisk info
Netværksgruppen kommer højst til at bestå af 15 deltagere. Dette er for at sikre et lille, lukket og fortroligt forum.

Et års medlemskab af gruppen koster 6.000 kr. Dette inkluderer fire årlige heldagsmøder (dvs. ca. fra kl. 9.30-15).

Til hvert møde vil der blive gennemgået to til tre aktuelle emner, ligesom der vil blive indlagt plads til sparring.

Møderne afholdes på skift hos netværksgruppens deltagere, hvor værten påtager sig udgifterne til forplejning.

Vi forventer, at det første møde kommer til at finde sted den 5. april i Patriotisk Selskabs lokaler.

Juridisk konsulent Bodil Just kommer til at være facilitator for netværksgruppen og står hermed for at planlægge og afvikle møderne. Hvis du har spørgsmål om gruppen eller vil tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte hende.