23
Maj
Arbejd med pattegriseoverlevelsen

Det styrker både samarbejdet, rutinerne og medarbejdertilfredsheden, når der arbejdes med pattegriseoverlevelse i stalden. Den 26. maj afholdes et regionalt møde på Dalum Landbrugsskole i regi af Projekt PattegriseLIV, hvor erfaringerne fra projektet vil blive delt, og du som deltager kan få inspiration til, hvordan du selv kan komme i gang med at øge overlevelsen på din egen bedrift.

Projekt PattegriseLIV har været med til at sænke pattegrisedødeligheden i Danmark. Derudover har det ifølge svinekonsulent Kasper Nordtorp, der er tilknyttet projektet, også gjort en forskel ude på den enkelte bedrift:

”Min erfaring er, at Projekt PattegriseLIV har været med til at forbedre teamfølelsen på de deltagende bedrifter. Projektet har hos den enkelte virksomhed givet anledning til en dialog om de daglige rutiner – hvordan man gør tingene, og hvad man kan gøre anderledes. Alle medarbejdere har været involveret i dialogen og herfra gjort opgaverne i stalden på den samme måde, hvilket også er nødvendigt, for at nye tiltag kan få en effekt. Når dette kombineres med det nye og spændende i at bryde vanerne, et fælles mål og konkurrencen med de andre bedrifter i Projekt PattegriseLIV – ja, så opstår der engagement, og det er muligt at opnå en god forandring”, siger han.

Afledte effekter
Kasper Nordtorp påpeger også en anden fordel ved at arbejde med pattegriseoverlevelsen:

”Som en afledt effekt af det øgede fokus på, hvordan man gør tingene, ser vi, at medarbejderne i stalden generelt bliver mere kritiske over for egne rutiner. De sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør sådan og sådan og diskuterer, hvordan man kan gøre det smartere. På den måde kan et projekt i stalden som fx PattegriseLIV også gå hen og føre til en mere generel forbedring af produktionen”.

Derfor bør du arbejde med pattegriseoverlevelsen
En oplagt grund til at arbejde med pattegriseoverlevelsen er det økonomiske aspekt:

”Det er selvfølgelig en god forretning med flere overlevende grise, fordi der på den måde i sidste ende kommer flere grise ud af stalden”, siger Kasper Nordtorp, men fremhæver samtidig, at en lige så vigtig grund er den dialog og forandring, det skaber i hverdagen:

”En øget pattegriseoverlevelse – og hele den positive proces frem mod målet – skaber tilfredsstillelse blandt medarbejderne”.

Regionalt PattegriseLIV-møde
Den 26. maj 2016 kl. 9-13 inviterer Patriotisk Selskab, Centrovice, Den Danske Dyrlægeforening og VSP til et regionalt PattegriseLIV-møde på Dalum Landbrugsskole. Mødet er åbent for alle og vil omhandle nogle af de lokale erfaringer, der er blevet draget i Projekt PattegriseLIV. Derudover vil du få konkrete tips, tricks og værktøjer til, hvordan du kan gå hjem og øge overlevelsen blandt pattegrisene.

Kasper Nordtorp fremhæver, at bare det at deltage i mødet er et positivt skridt på vejen:

”Når man er nået til den erkendelse, at man vil tage initiativ til at forbedre noget, så er man allerede nået rigtig langt. For det er jo netop motivationen, der driver værket og kan skabe en bevægelse i den rigtige retning”.