07
Maj
Arbejdsskader: Hellere anmelde én for meget

Hvis en af dine medarbejdere får en arbejdsskade, skal du som udgangspunkt anmelde skaden senest 9 dage efter, at den indtrådte.

Der er tale om en arbejdsskade, hvis din medarbejder er kommet til skade pga. en hændelse eller påvirkning, der skyldes arbejdets forhold.

En lovændring, der er trådt i kraft her i 2020, betyder, at skader, der går over af sig selv, samt skader, der ikke kræver behandling, stadig kan udgøre en arbejdsskade. Herved kan din medarbejder hurtigere få en afklaring på, om skaden skyldes forhold på arbejdspladsen.

Hellere være på den sikre side
Det er en god idé at anmelde alle skader, store som små – det giver din medarbejder bedre chancer for at opnå erstatning for varige mén eller tab af erhvervsevne. Hvis skaden ikke er anmeldt senest et år, efter den er opstået, risikerer din medarbejder at miste retten til erstatning – og du risikerer en bøde.

Er der tale om en mindre skade, der hverken kræver behandling eller sygemelding, behøver du dog ikke at anmelde den i første omgang. Men hvis medarbejderen efterfølgende bliver sygemeldt eller får at vide, at der er risiko for varige gener, så skynd dig at anmelde skaden alligevel.

Husk at tegne en arbejdsskadeforsikring for dig selv og din ægtefælle
Hvor dine medarbejdere automatisk er omfattet af en arbejdsskadeforsikring og kan opnå erstatning, så længe skaden anmeldes korrekt, så står det anderledes til for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du ikke allerede har tegnet en særskilt arbejdsskadeforsikring for dig selv, så skynd dig at gøre det. Husk også din ægtefælle, hvis hun hjælper til med arbejdet. Hun er nemlig heller ikke automatisk dækket af en forsikring – heller ikke selvom hun er lønmodtager og arbejder på lige vilkår med de andre medarbejdere.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Claus Munk.