03
Jun
Arbejdstilsynet laver corona-tilsyn i landbruget

Arbejdstilsynet besøger i øjeblikket virksomheder for at tjekke, om de overholder deres generelle forpligtelse til at sikre, at coronasmitten på arbejdspladsen minimeres.

Landbruget er i den forbindelse én af fire brancher, som Arbejdstilsynet har særligt fokus på.

Sådan overholder du corona-forpligtelserne
Som arbejdsgiver er du forpligtet til at planlægge arbejdet, så medarbejderne kan holde afstand, stille håndvask eller håndsprit til rådighed, minimere kontakten mellem medarbejdere og opprioritere regelmæssig rengøring.

Her kan du læse nogle eksempler på, hvad du mere specifikt kan gøre af tiltag i din virksomhed.

Fx kan der etableres ensrettede ruter i stalde, hvor medarbejderne ellers er nødt til at passere tæt forbi hinanden – dørhåndtag, kaffemaskine, vandhaner, førerhuset i maskinerne og andre overflader, som mange rører ved, kan afsprittes hyppigt – og I kan undgå at dele arbejdsredskaber.

Det er arbejdsgivers ansvar at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet, samt instruere dem i, hvordan de begrænser smitten.

Særligt vedr. udenlandske medarbejdere
Ved udenlandske medarbejdere, hvor der kan være en sprogbarriere, bør du gøre en ekstra indsats for at sikre, at de forstår Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du hente Sundhedsstyrelsens blå plakat på flere sprog.

Herudover kan du instruere udenlandske medarbejdere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, inden de møder op i virksomheden, og du kan gennemgå virksomhedens coronatiltag med dem via en runde i virksomheden, hvor du viser, hvilke regler de skal overholde, hvor de finder håndsprit osv.

Hvis du får besøg af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet varsler typisk deres besøg i forvejen, men der er set eksempler på uvarslede besøg i forbindelse med de aktuelle corona-tilsyn i landbruget.

Tilsynet har fokus på forebyggelsen af smittespredning, og som udgangspunkt vil der ikke blive givet afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Spørgsmål
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.