Arrangementer

Patriotisk Selskab afholder en række faglige arrangementer i løbet af året.

Blandt de faste årlige arrangementer er:

▪ Økonomikonference primo december måned
▪ Planteavlskonference primo februar måned
▪ Generalforsamling medio juni måned

Herudover afholder de enkelte afdelinger en række temadage og temaaftner i løbet af året.