Arrangementer

Patriotisk Selskab afholder en række faglige arrangementer i løbet af året.

Blandt de faste årlige arrangementer er:

Økonomikonference primo december måned
Planteavlskonference ultimo januar/primo februar måned
 Generalforsamling medio juni måned

Herudover afholder de enkelte afdelinger en række temadage og temaaftner i løbet af året.