12
Jun
Åben Forsøgsmark 11. – 12. juni

10-års-jubilæum for åben forsøgsmark på Bramstrup

Forsøgsmark 2014 afholdes i samarbejde med DLG, DLF Trifolium og Bramstrup Videncenter onsdag den 11. juni og torsdag den 12. juni 2014. – Begge dage kl. 18.00

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Temaet for Forsøgsmark 2014 er ”Planteavl i 2024”. Vi fejrer derved de forudgående 10 års succesfulde arrangementer ved at kikke på de næste 10 års udfordringer og muligheder i planteavl.

Traditionen tro er der markvandring i forsøgsmarken. Hovedemnerne er i år: Vækstregulering i frøgræs nu og i fremtiden, Sortsvalg i korn – hybrider er det vejen frem? Opdateret viden om græsukrudt og nye midler, Sorter og dyrkningsstrategi i vinterraps, Strategier for ukrudt og svampe.

Foruden markvandringen i forsøgsmarken er der indlæg i “Tårnet”, hvor Svend Christensen den 11. juni vil fortælle om intelligent og bæredygtig planteproduktion og René Gislum vil torsdag den 12. juni fortælle om Gødning i år 2024 – regler og muligheder.

Herudover vil der være fokus på fremtidens planteavl gennem tre firmaers bud på: Gødningstildeling med N-sensor ved Yara, GPS-styret forager- og sektionskontroleret gødningstildeling ved Bogballe og Optimal sprøjteteknik nu og i fremtiden med avanceret bomstyring og dysestop på den selvkørende sprøjte fra Horsch. Fremtidens brug af droner til monitering i marken vil også blive diskuteret og senere demonstreret. Her vil alle maskinerne blive demonstreret ved oplæg og praktisk demonstration af maskinerne i brug. Maskinerne vil altså udføre arbejdet som en del af demonstrationen.

Efter endt arrangement vil der i tårnet være mulighed for på storskærm at følge dronens overflyvning af forsøgsmarken samt få et nærmere kik og svar på spørgsmål om maskineriet fra Yara, Bogballe og Horsch, mens man nyder aftensmaden.

Foruden medarbejdere fra de arrangerende firmaer vil det også være muligt at få en snak med medarbejdere fra BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto og Syngenta.

… der er så meget disse aftener, som både skal ses og høres, så kom og vær med og hør om bud på de næste 10 år!         – VEL MØDT

Se annonceringen af arrangementet.