03
Mar
Danske Halmleverandører: Generalforsamling

Fredag den 3. marts 2017 afholder Danske Halmleverandører generalforsamling hos DLG Fyn, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Mød op og vær med til at påvirke beslutningstagere, som har betydning for halmens succes i fremtiden.

Program
11.00 Registrering og uddeling af stemmesedler
11.30 Frokost
12.15 Generalforsamling
13.30 Kaffepause
14.00 Planer med halm til biogas
v. adm. Direktør Ole Hvelplund, Nature Energy
15.00 Regeringens forventninger til fremtidig halmanvendelse
v. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt

Generalforsamlingen er åben for alle, men det er kun medlemmer, der har stemmeret. Tilmelding skal ske til Thomas Holst på THL@LF.DK senest tirsdag den 21. februar 2017. Husk at oplyse navn og adresse.