19
Feb
Få indflydelse på udviklingen af fremtidens planteavl
 

AFLYST PGA. MANGLENDE TILSLUTNING

Hvad mener du, at fremtidens udfordringer inden for planteproduktion er? Og hvilke udfordringer er det allervigtigst for dig at få løst her og nu? Har du fx problemer med at bruge den nye teknologi optimalt i din markdrift? Eller spekulerer du på, hvordan du bedst udnytter dine lavbundsarealer?

Du har sikkert flere bud på udfordringer i din hverdag som planteproducent. Derfor vil vi sammen med SEGES PlanteInnovation gerne invitere dig til et møde, hvor du får lov at sætte ord på dine udfordringer i marken – så vi efterfølgende kan sætte skub i udviklingen af løsninger til fremtidens planteproduktion.

Mødet er for ejerledere og driftsledere.

På mødet skal du:

 • Bidrage med din viden og erfaring om udfordringerne i planteproduktionen i dag
  – derfor kan det være godt at forberede sig til mødet. Se programmet.
 • Være med til at prioritere de udfordringer, som SEGES PlanteInnovation skal arbejde med
  at løse i fremtiden.

 

På mødet får du:

 • Inspiration og sparring på de udfordringer, som du står over for i din hverdag som planteproducent.
 • Indflydelse på udviklingen af fremtidens planteproduktion.

 

Program
13.00 Velkommen til fremtidens planteproduktion
v. Patriotisk Selskab og SEGES PlanteInnovation

13.15 Når udvikling påvirker praksis
SEGES PlanteInnovation præsenterer tre eksempler på, hvordan udvikling på SEGES har påvirket praksis ude hos landmanden.

13.45 På vej mod bedre og mere målrettet udvikling inden for planteproduktionen

1. RUNDE
Ud fra seks overordnede temaer diskuterer vi i grupper, hvilke udfordringer vi står over for i planteproduktionen, og hvilke af disse udfordringer det er mest presserende at få løst. Du vil også blive bedt om at bidrage med en udfordring, som du oplever i din hverdag, og du kan være med til at give sparring på andres udfordringer.

De seks temaer er:

 • Optimalt udbytte af digitaliseringen i planteproduktionen
 • Afstand, arrondering, jordleje, logistik og maskinomkostninger
 • Jordens frugtbarhed
 • Tilpasning til et mere varierende klima, herunder muligheder for dyrkning af nye afgrøder, fx proteinafgrøder
 • Fra tab til gevinst: Landbrugets klimaindsats, herunder økologi, målrettet regulering og andre forventede tiltag såsom naturpleje og BNBO’er
 • Hvem skal dyrke vores marker fremadrettet?

 

14.50 Pause

15.00 2. RUNDE
Ud fra de seks temaer, som deltagerne bestemmer på mødet, fortsætter vi diskussionen af fremtidens udfordringer inden for planteproduktionen.

15.45 Opsamling
Vi samler kort op på de vigtigste udfordringer.

16.00 Tak for i dag

Praktisk info
Mødet finder sted tirsdag den 19. februar kl. 13-16 på Patriotisk Selskabs adresse.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig senest den 15. februar 2019 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, via vores app eller på tilmeldingsknappen nederst på siden.

Hvis du har spørgsmål til mødet og dets indhold, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karen Linddal Pedersen.