15
Jan
Forum: Skovdyrkere og planteavlere

Første møde i Fagligt Forum for skovdyrkere og planteavlere holdes:
Onsdag 15. januar 2014 kl. 13.00
– 16.00. Mødested Holstenshuus, Slotsalleen 9, Faaborg

Skovdyrkere og planteavlere
TEMAER
(Indleder: Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab)

Brug af gødning i skovbrug kontra landbrug
– Betydningen af næringsstoffer for god overvintring af træer (juletræer/nobilis) contra kornplanter.

Jordstruktur
– Erfaringer fra skovbrug – kan de overføres til landbrug?

 

GRUPPENS FOKUS

  • Det lange sigte i dyrkningen.
  • Det faglige og dyrkningsmæssige i at producere træ og afgrøder på marken.
  • Optimering og inspiration i dyrkning
  • At lære af hinanden

 

GRUPPENS MEDLEMMER

  • Skovdyrkere og planteavlere, som har fat i den daglige drift.
  • Jordejere som interesserer sig for at optimere driften af jorden – både på kort sigt og på lang sigt

 

TO ÅRLIGE MØDER (møderne holdes om eftermiddagen fra kl. 13.00 – 16.00)

  • Vintermøde i januar på et skovbrug eller markbrug med rundtur i produktionen og oplæg og diskussion om et teoretisk emne.
  • Sommermøde i vækstsæsonen med fokus på det praktiske og med kaffe i laden.

 

TILMELDING OG PRIS

For at deltage i gruppen betaler du et grundbeløb på 1.500 kr., der dækker organisering samt mødeplanlægning og mødeledelse. Derudover deler deltagerne udgifter til indleder og mødeomkostninger. Du kan få flere oplysninger og tilmelde dig hos: Susanne Pejstrup, sp@leanfarming.dk og tlf. 30 26 15 00 og Troels Toft, tt@patriotisk.dk og tlf. 40 36 73 18

Arrangeret af:

lean farming

Logo patriotisk selskab