01
Maj
Find løsningerne på erhvervets udfordringer

I samarbejde med Tænketanken Frej inviterer vi nu medlemmer med planteproduktion til et møde mellem landbruget og Ida Auken og Søren Gade. Som deltager i mødet får du mulighed for at komme med dine input til løsningerne på landbrugets største udfordringer inden for bæredygtig produktion af fødevarer.

Mødet er en del af et større projekt, ledet af Tænketanken Frej, der har til formål at finde ambitiøse, realistiske og holdbare løsninger på udfordringerne i dansk fødevareproduktion. Projektet skal munde ud i et dokument til politikere m.fl. om landbrugets fem største udfordringer inden for bæredygtighed og mulige løsninger herpå – og vil forhåbentlig påvirke den fremtidige politik på området. Læs mere om projektet her.

Her kan du læse de overordnede udfordringer for dansk landbrug, som Tænketanken Frej har kortlagt, og som der vil blive taget udgangspunkt i på mødet. Hvis du har feedback, input eller ændringsforslag til udfordringerne, kan du sende en mail til Marie-Louise Thøgersen på mlbt@taenk-frej.dk senest den 23. april. Herefter vil Tænketanken Frej på bedst mulig vis inkorporere dine input inden mødet.

Hvor langt henne i forløbet er projektet?
Projektet er allerede skudt i gang. På et møde mellem kommende landmænd fra Dalum Landbrugsskole, universitetsstuderende fra Syddansk Universitet, rådgivere fra Patriotisk Selskab og Tænketanken Frej, blev de første spadestik mod at skabe løsningerne på landbrugets største udfordringer taget.

Deltagerne var enige om, at landbrugets største udfordring er den manglende tillid og forståelse mellem forbrugere og producenter af fødevarer. Men også udfordringer, som at det er svært at få en merpris for en merindsats inden for fx miljø og klima, og at det er svært for forbrugeren at gennemskue, hvad der er bæredygtigt, var noget, der optog deltagerne.

I grupper kom landmændene, de universitetsstuderende og rådgiverne i fællesskab frem til nogle konkrete løsningsforslag. Bl.a. blev det foreslået, at der kan gives mere undervisning i landbrug og bæredygtighed til folkeskoleelever. Det blev også foreslået, at der kan udvikles en app, så forbrugerne i supermarkedet kan scanne deres varer og se, hvor de kommer fra.

Mødet med Ida Auken og Søren Gade den 1. maj kommer til at forløbe efter det samme koncept, og deltagerne får ligeledes lov at komme med løsningsforslag på erhvervets udfordringer.

Program
12.00-12.30
Frokost og præsentation af Patriotisk Selskabs baggrund for at deltage i projektet v. Hans Boesen, formand for Patriotisk Selskabs Planteavlsudvalg

12.30-12.35
Velkomst v. Tænketanken Frej – præsentation af projektet og kort præsentation af Ida Auken og Søren Gade

12.35-12.45
Gennemgang af erhvervets udfordringer og præsentation af workshoppens forløb med en planteproduktionsvinkel v. Tænketanken Frej

12.45-13.30
Deltagerne deles ud i grupper med tre. Grupperne arbejder med løsningsforslag til udfordringerne på kort og lang sigt

13.30-13.45
Præsentation og diskussion af løsningsforslag

13.45-14.15
Ida Auken og Søren Gade præsenterer deres visioner for fremtidens fødevareforlig med afsæt i de præsenterede løsningsforslag. Herefter fælles debat, spørgsmål og input til politikere.

Praktisk info
Mødet finder sted tirsdag den 1. maj kl. 12.00 til 14.15 på Patriotisk Selskabs adresse: Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest torsdag den 26. april på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen herunder.

Der er plads til godt 30 deltagere. Tilmelding sker derfor efter først til mølle-princippet.