08
Maj
Fjerkræ, fremtid og forretning


Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Vi inviterer hermed alle fjerkræproducenter til et fyraftensmøde med fokus på muligheder, fremtid og forretning.

Vores dygtige rådgivere vil bl.a. gøre dig klogere på, om du bør få dig en ny miljøgodkendelse eller   -tilladelse, hvordan du får et bedre overblik over din økonomi og træffer de rette beslutninger, om du kan styrke din forretning ved at give bæredygtighed en større plads på dagsordenen samt fremtidens afsætning af danske kyllinger.

Program

Kl. 15.00 Bør du få dig en ny miljøgodkendelse eller -tilladelse? 
v. miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab

Nu har vi snart haft det ”nye” husdyrgodkendelsessystem i to år, men mange har stadig en godkendelse eller tilladelse efter det gamle system.

Godkendelsessystemet er i dag i mange henseender mere fleksibelt, da der ikke længere gives tilladelse/godkendelse til et bestemt antal dyreenheder. Derimod får du tilladelse/godkendelse til en bestemt produktion baseret på dit staldareal. Du kan derfor bedre producere det antal dyr, som stalden er indrettet til, så længe du selvfølgelig overholder dyrevelfærdsloven.

Miljørådgiver Kamilla From-Nielsen vil fortælle om fordelene og ulemperne ved de nye miljøgodkendelser og -tilladelser, og hvad du skal være opmærksom på, når du søger en godkendelse eller -tilladelse til din produktion.

Kl. 15.30 Tjener du penge nok? 
v. virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, Patriotisk Selskab

Du ved sikkert, hvor pengene kommer ind i din virksomhed. Men har du også styr på, hvordan du bruger pengene, og om dine udgifter tjener sig selv hjem igen?

Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvordan det egentlig går med forretningen, og hvordan du skal prioritere økonomisk og driftsmæssigt. Virksomhedsrådgiver Carsten Hansen vil derfor fortælle om forventningerne til fremtidens afsætning af danske kyllinger, og hvordan du kan få en bedre indsigt i din økonomi og produktion – så du kan styre din virksomhed i den rigtige retning.

Kl. 16.00 Pause

Kl. 16.15 Min fjerkræproduktion – nu og i fremtiden 
v. fjerkræproducent Jørgen Møller Andersen, Lysgaard

Det er en brydningstid for dansk fjerkræproduktion. Fjerkræproducent Jørgen Møller Andersen, Lysgaard, der bl.a. leverer gårdkylling til De Danske Familiegårde, vil fortælle om, hvad han gør for at holde forretningen i gang.  Han vil bl.a. komme ind på den danske kyllingeproduktion, muligheder og trusler i produktionen samt hvad han har af planer og mål for fremtiden.

Kl. 17 Bæredygtig produktion som en forretning 
v. miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab

Bæredygtighed er oppe i tiden – og det er noget, som alle landmænd bliver nødt til at forholde sig til, før eller senere. Bl.a. er Danish Crown og Arla begyndt at stille krav om, at deres leverandører har en bæredygtighedscertificering. Kunne Danpo mon finde på noget tilsvarende?

Hvorfor ikke være på forkant og lægge en bæredygtighedsplan for udviklingen af din virksomhed, som samtidig kan styrke din virksomheds økonomi?

Miljørådgiver Kamilla From-Nielsen vil fortælle om, hvordan bæredygtighed og økonomi kan være to sider af samme sag, og hvordan du kan sætte bæredygtighed på dagsordenen i din virksomhed.

Kl. 17.30 Spisning

Praktisk information
Arrangementet finder sted onsdag den 8. maj kl. 15 til cirka 18 på Patriotisk Selskabs adresse (Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ).

Det koster 150 kr. ekskl. moms at deltage, uanset om du er medlem af Patriotisk Selskab eller ej.

Der vil være forplejning undervejs i mødet, og efter indlæggene vil der blive serveret sandwiches.

Tilmelding skal ske senest den 1. maj på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, via Patriotisk Selskabs app eller på tilmeldingsknappen nederst på siden.