12
Sep
Forstærk naturindholdet på din ejendom

Vil du gerne blive klogere på, hvordan du kan pleje naturen og dermed skabe bedre forhold for vildtet på din ejendom? Så deltag i vores gratis orienteringsmøde og efterfølgende markvandring på Ørnfeldt Gods mandag den 12. september kl. 13.30-17.00. Her giver vi dig gode råd om, hvordan du bevarer din landbrugsdrift, samtidig med at du øger naturindholdet i markkanterne til glæde for flora og fauna.

INDLÆG

  • Planlægning af målrettet natur- og vildtpleje ved seniorkonsulent natur og miljø
    Kristian Petersen, Patriotisk Selskab
  • Præsentation af foreløbige resultater ved Palle Frejvald,
    Danmarks Biavlerforening
  • Præsentation af SEGES’ demonstrationsprojekt ved
    Anne Erland Eskildsen, SEGES

 

Patriotisk Selskab er vært ved lidt forplejning undervejs.
Sted: Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102, 5300 Kerteminde.

Tilmelding skal ske senest den 9. september på tlf. 6315 5400, via e-mail reception@patriotisk.dk eller via linket herunder.