16
Jun
Bekæmpelse af væselhale

Fremvisning af forsøg med bekæmpelse af væselhale

Væselhale bekæmpes bedst ved meget vårsæd og anvendelse af plov i sædskiftet. På den enkelte ejendom er der dog flere hensyn end disse at tage, hvilket i praksis betyder, at kemisk bekæmpelse bliver en nødvendighed på mange ejendomme.

Som udgangspunkt skal væselhale bekæmpes med Stomp og Boxer om efteråret, evt. fulgt op med Atlantis senere på efteråret. Af flere årsager er en opfølgning om foråret ofte nødvendig mange steder. Udfordringen om foråret er, at væselhale er meget svær at bekæmpe med de godkendte midler i de godkendte doseringer, og prisen på kemien er betragtelig, da der altid skal anvendes høje doseringer. Således er det væsentligt, at vi ved, hvilke midler og middelkombinationer, der virker bedst og til den laveste pris.

For at få klarlagt dette har Patriotisk Selskab gennemført forsøg med bekæmpelse af væselhale i vinterhvede. Løsningerne er baseret på Atlantis, Broadway, Monitor og Cossack, hvor midlerne er afprøvet enkeltvis og i udvalgte kombinationer. Forsøgsarealet har en jævn bestand af væselhale og en konkurrencedygtig afgrøde. Således får vi mulighed for at sammenligne midlerne på et fair grundlag og træffe optimale beslutninger ved middelvalg.

Arrangementet foregår mandag den 16. juni kl. 13.00 – 15.00. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Freerslev Kirke, Freerslev Annex 1, 4690 Haslev til en uformel gennemgang af forsøget. Patriotisk Selskabs planteavlskonsulenter vil være til stede. Arrangementet afsluttes med en forfriskning.

Alle er velkommen, og tilmelding er ikke nødvendig. For yderligere information kontakt planteavlskonsulent Peter Hvid, phv@patriotisk.dk eller mobil: 2892 4904.
Markvandring Bregentved 16. juni til hjemmesiden