20
Jun
Generalforsamling

Årets generalforsamling finder sted torsdag den 20. juni 2019 kl. 19.00.

Som noget nyt afholdes generalforsamlingen i år på Patriotisk Selskabs adresse, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra bestyrelse og udvalg
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2018/2019 samt fremlæggelse af
  budget for regnskabsåret 2019/2020
 • Årsregnskab 2018 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond til orientering
 • Årsregnskab 2018 for A/S Det fynske Landbocenter til orientering
 • Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
 • Debat
 • Valg i henhold til vedtægterne
 • Eventuelt

 

Sidste frist for tilmelding er mandag 17. juni på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen herunder.