15
Jun
Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling er fastsat til den 15. juni 2016 kl. 19.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelse og udvalg
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2015/2016 samt fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2016/2017
  • Årsregnskab 2015 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond til orientering
  • Årsregnskab 2015 for A/S Det fynske Landbocenter til orientering
  • Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
  • Debat
  • Valg i henhold til vedtægterne
  • Eventuelt

 

Efter den ordinære generalforsamling har vores medlemmer mulighed for at høre et indlæg af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer. Der vil efter indlægget være mulighed for at stille spørgsmål til og diskutere med Marin Merrild.

Dagsorden og program for generalforsamlingen kan ligeledes ses her.