22
Jun
Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling er fastsat til den 22. juni 2017 kl. 19 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelse og udvalg
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2016/2017 samt fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2017/2018
  • Årsregnskab 2016 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond til orientering
  • Årsregnskab 2016 for A/S Det fynske Landbocenter til orientering
  • Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen
  • Debat
  • Valg i henhold til vedtægterne
  • Eventuelt

 

I år er indkaldelsen til generalforsamlingen for første gang blevet udsendt via mail i stedet for brev.
Sidste tilmelding til generalforsamlingen er mandag 19. juni.

Se indkaldelse og dagsorden her.