31
Okt
Det er ikke kun naboen, det sker for

Når man ejer en virksomhed, er der desværre meget, der kan gå galt – og det er ikke altid kun naboen, det sker for. Det er ikke rart at tænke på, og det kan være uoverskueligt, hvad man skal gøre ved det; derfor er der mange, der helt lader være med at gøre noget.

Men faktisk er det ikke så svært. Sæt et par timer af og deltag i vores gratis fyraftensmøde, hvor vi vil fortælle om nogle af de simple tiltag, du kan gøre for at forebygge hændelser – og følgerne heraf – som kan komme i vejen for driften i din virksomhed.

Vi vil bl.a. give vores bud på, hvordan du kan forebygge konflikter med medarbejdere, retssager og arbejdsulykker, samt hvordan du kan gøre det nemmere for de efterladte ved din egen sygdom eller død og sikre virksomhedens fortsatte drift på bedste vis.

Indlæg

  • Hvem kender din virksomhed, hvis du ikke er her? Sådan kan du lette situationen ved din sygdom eller død. Lav fx en beredskabsplan, en fremtidsfuldmagt og et testamente.
  • Undgå konflikter med fx medarbejdere: Hvordan kan udfordringerne løses, før de ender ud i en tung og dyr retssag? Få styr på ansættelseskontrakterne og vær klar til konfliktmægling, hvis det bliver aktuelt.
  • APV: Hvordan er det nu lige, reglerne er? Hvordan agerer du i tilfælde af en arbejdsulykke?

 

Det er vores jurister, der står for indlæggene. Mød bl.a. chefjurist Rikke Gade Trinskjær, juridisk seniorkonsulent Claus Munk, Juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen og juridisk rådgiver Peter Sigvardt.

Praktisk info

Fyraftensmødet finder sted torsdag den 31. oktober kl. 15-17 hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Der vil blive serveret kaffe og kage til mødet.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 29. oktober 2019 dato på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen herunder.