17
Maj
Lovpligtigt ADR kap. 1.3 kursus – Transport af farligt gods

Transporterer du planteværnsmidler, dieselolie, svovlsyre eller andet farligt gods af almindelig vej, kræver det lovpligtigt ADR-uddannelsesbevis.

Kursets formål og indhold er bl.a. at give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods.

Vi afholder kursus i vores lokaler Ørbækvej 276, 5220 Odense.

Tidspunkt – onsdag den 17. maj 2017, kl.   12.30 – 16.00.

Deltagerbetaling udgør 700 kr. ekskl. moms og dækker kursusomkostninger, materiale, uddannelsesbevis og let forplejning.

Tilmelding – skal ske pr. e-mail: jp@patriotisk.dk eller til sekretær Jette Post på telefon 6315 5417.

Tilmeldingsfrist – bindende tilmelding senest 1. maj 2017.

Ved tilmelding bedes du oplyse: Fulde navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. (blot de 6 første cifre, som skal angives på kursusbeviset).