07
Apr
Lovpligtigt ADR-kursus – transport af farligt gods

Transporterer du planteværnsmidler, dieselolie, svovlsyre eller andet farligt gods af almindelig vej, kræver det lovpligtigt ADR-uddannelsesbevis.

Kursets formål og indhold er bl.a. at give chauffører, der transporterer farligt godt (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods.

Vi afholder kursus i vores lokaler Ørbækvej 276, 5220 Odense.

Tidspunkt – torsdag den 7. april, kl. 8.30 – 12.00.

Kurset er nu fuldtegnet, men du kan tilmelde dig på ekstrakurset den 25. maj 2016 kl. 8.30 – 12.00. Se nærmere her.

Deltagerbetaling – udgør 700 kr. ekskl. moms og dækker kursusomkostninger, materiale, uddannelsesbevis og let forplejning.

Tilmelding – skal ske pr. e-mail jp@patriotisk.dk eller til Jette Post på telefon 6315 5417.

Tilmeldingsfrist – bindende tilmelding senest 21. marts 2016.

Ved tilmelding bedes du oplyse: Fulde navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. (CPR-nr. skal angives på kursusbeviset).

 

Du kan her downloade de transportdokumenter, som Vagn Theilgaard omtalte på kurset:

01 transportdokument UN 1001, Acetylen, emballage

02 transportdokument UN 1072, Oxygen Komprimeret

03 transportdokument UN 1202, dieselolie

04 transportdokument UN 1203, benzin

04 transportdokument UN 1965, F-gas

05 transportdokument UN 1956, kompr.gas

07 transportdokument UN 1830, Svovlsyre

08 transportdokument UN 1950, Spraydåser, diverse

09 transportdokument UN 3077, Karate

10 transportdokument UN 0000, tomt

11 eftersyn af dieseltanke, emballager

12 tilsynsskema, håndildslukker

13 tilsynsetiket, brandslukningsudstyr, tom

14 oversigt palletanke, IBC´er