01
Jun
Medlemsmøde med Bjarne Brønserud

De sidste 30 års miljøpolitik er en katastrofe. Der har aldrig været belæg for den miljøpolitik, der er blevet ført over for landbruget, og politikerne har valgt at se bort fra fakta igen og igen og igen.

Det er den overordnede konklusion i Bjarne Brønseruds bog ”30 års miljøpolitik – en katastrofe!” fra 2018, hvor han redegør for, hvordan den miljøpolitik, der har været ført gennem de seneste 30 år, har været stærkt behæftet med fejl og mangler – herunder at universiteterne har ladet politikerne fejlfortolke deres forskning.

Aarhus Universitet har haft bogen samt et tillæg hertil til bedømmelse for at vurdere, om det kunne anerkendes som en videnskabelig afhandling. Det kunne det. Dog blev Bjarne Brønserud ikke tildelt en doktorgrad pga. ”doktorbekendtgørelsens krav om ny videnskabelig viden og optagelse i et internationalt videnskabeligt tidsskrift”.

Vi har inviteret Bjarne Brønserud til at give et indlæg om sin bog og ikke mindst baggrunden for at skrive den. Han vil bl.a. fortælle om en række virkelige hændelser fra den politiske verden i perioden 2007 – 2017, fremlægge eksempler på manipulationer og misinformation samt komme ind på, hvad der er sket, siden bogen blev bedømt ved Aarhus Universitet.

Program

Kl. 16.00 Velkomst v. direktør Christian H. Vesterager

Kl. 16.10 30 års miljøpolitik – en katastrofe! v. landmand og cand.oecon. Bjarne Brønserud

Kl. 17.10 Spørgsmål og debat v. direktør Christian H. Vesterager

Kl. 17.40 Spisning

Praktisk info
Fyraftensmødet er kun for medlemmer af Patriotisk Selskab.

Det finder sted tirsdag den 1. juni kl. 16 på Patriotisk Selskabs adresse, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Der er krav om coronapas ved fremmøde.

Det koster 200 kr. + moms at deltage. Prisen er inkl. let forplejning og en sandwich efterfølgende.

Tilmelding skal ske senest fredag den 28. maj kl. 15 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen herunder.