17
Sep
Medlemsmøde med Bjarne Brønserud

De sidste 30 års miljøpolitik er en katastrofe. Der har aldrig været belæg for den miljøpolitik, der er blevet ført over for landbruget, og politikerne har valgt at se bort fra fakta igen og igen og igen.

Det er den overordnede konklusion i Bjarne Brønseruds bog ”30 års miljøpolitik – en katastrofe!”, hvor han redegør for, hvordan den miljøpolitik, der har været ført gennem de seneste 30 år, har været stærkt behæftet med fejl og mangler – herunder at universiteterne har ladet politikerne fejlfortolke deres forskning.

Aarhus Universitet har haft bogen til bedømmelse i henhold til, om den kunne anerkendes som en videnskabelig afhandling. De anerkender, at ”afhandlingen repræsenterer et betydeligt udredningsarbejde inden for såvel de økonomiske som politiske fagområder”. Tildeling af en doktorgrad til Bjarne Brønserud afslås alene med henvisning til ”doktorbekendtgørelsens krav om ny videnskabelig viden og optagelse i et internationalt videnskabeligt tidsskrift”.

Vi har inviteret Bjarne Brønserud til at give et indlæg om sin bog og ikke mindst baggrunden for at skrive den. Han vil bl.a. fortælle om en række virkelige hændelser fra den politiske verden i perioden 2007 – 2017. Derudover vil han fremlægge eksempler på manipulationer og misinformation, og han vil komme ind på, hvad han har lært af bedømmelsen ved Aarhus Universitet.

Program

Kl. 16.00 Velkomst v. direktør Christian H. Vesterager

Kl. 16.10 30 års miljøpolitik – en katastrofe! v. landmand og cand.oecon. Bjarne Brønserud

Kl. 17.10 Spørgsmål og debat v. direktør Christian H. Vesterager

Kl. 17.40 Spisning

Praktisk info
Fyraftensmødet er kun for medlemmer af Patriotisk Selskab.

Det finder sted torsdag den 17. september kl. 16 på Patriotisk Selskabs adresse, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Det koster 200 kr. + moms at deltage. Prisen er inkl. let forplejning og en sandwich efterfølgende.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 15. september på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen herunder.

Tilmeld