14
Dec
Next Generation – 3. møde

For fjerde gang udbyder vi nu, i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, vores gratis kursusrække Next Generation, som er for dig, hvis fremtidsplaner indebærer at blive virksomhedsejer. Selvom ejer- eller generationsskiftet måske ligger mange år ude i fremtiden, bør du alligevel tidligt gøre dig overvejelser om, hvilken type virksomhed der passer til dig, hvad du drømmer om, og hvad der kan lade sig gøre.

Til Next Generation udfordrer vi dig på dine drømme, og vi forbereder dig på nogle af de økonomiske, juridiske og personlige tanker, som du skal gøre dig, alene og sammen med overdrager – og dét helst flere år, inden ejerskiftet formelt gennemføres.

Som noget nyt vil der i år, som en del af kurset, være en hel dag med en ejerskifte-workshop målrettet både junior og senior. Medbring din forælder eller dit barn – og få åbnet op for snakken om jeres forestående generationsskifte.

Praktisk information
Next Generation består af fire møder og en generationsskiftedag fordelt over efteråret 2017 og foråret 2018. Til hvert møde vil det være rig mulighed for diskussion og for at stille spørgsmål til indlægsholderne.

Tid: Kl. 14.30 -16.30 for de ordinære møder. Generationsskiftedagen er et heldagsarrangement.

Sted: Møde 3 og 4 afholdes hos Patriotisk Selskab, og de øvrige møder inkl. generationsskiftedagen afholdes på Dalum Landbrugsskole.

Forplejning: Der vil blive serveret kaffe og kage til møderne. På generationsskiftedagen vil der være frokost.

Tilmelding: Deltagelse i møderækken inkl. generationsskiftedagen er gratis, dog er bindende tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske enten til virksomhedsrådgiver Per Kristensen eller teamleder Kristina Rohani.

Alle deltagere, som har været til mindst 3 ud af 4 møder, modtager efter møderækken et kursusbevis.

Program for Next Generation 2017/2018

Mødenr. Emne Indlægsholder
 

Møde 1.
12. oktober 2017
14.30 – 16.30
Dalum Landbrugsskole

 

 

Et godt ejer- eller generationsskifte kræver
meget af dig
Planlægning af generationsskiftet:

 • Præsentation af Next Generation-modellen
 • Hvilke områder skal der fokus på i forbindelse med et generationsskifte?
 • Hvornår går man i gang med generationsskiftet?
 • Hvordan struktureres et generationsskifte?
 • Hvem er de involverede parter, og hvordan får man afstemt forventningerne til generationsskifteprocessen?
 • Hvordan forbereder du dig bedst muligt på at blive den fremtidige virksomhedsejer?

 

 

Økonomikonsulent
Eva Z. Kjær

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

Teamleder (jura)
Kristina Rohani

 

Møde 2.
9. november 2017
14.30 – 16.30
Dalum Landbrugsskole

 

 

Finansiering af ejer- og generationsskifter

Skat og generationsskifte:

 • Overvejelser om finansiering af et generationsskifte indeholder altid en vurdering af mulighederne for anvendelse af udskudt skat som finansieringskilde.
 • Hvad er mulighederne?
 • Hvad koster det?
 • Er der alternativer, der kan være billigere
  på kort og på lang sigt?

 

Finansiering:

 • Hvordan er finansieringen af en ejendomshandel typisk skruet sammen?
 • Hvilke finansielle produkter tilbydes der?
 • Hvilke krav stilles der? Skal man eksempelvis have en skriftlig forretningsplan som køber?
 • Hvordan opnår du et godt samarbejde med dine kreditgivere?

 

Alternative finansieringsmodeller anvendt i praksis.

 

 

Virksomhedsrådgiver Carsten Hansen

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

 

Møde 3.
14. december 2017
14.30 – 16.30
Patriotisk Selskab

 

 

 

Juridiske udfordringer ved ejer- og generationsskifter

Familie-/arveret ved generationsskiftet/ ejerskiftet:

 • Hvilke familie- og arveretlige forhold skal der tages stilling til, når man generationsskifter? Hvad hvis der er tale om et ejerskifte med tredjemand?

 

Køb og salg – ejendomshandel:

 • Proceduren for køb inkl. de væsentligste dokumenter og opmærksomhedspunkter ved en ejendomshandel.

 

 

Juridisk konsulent
Bodil Just

Juridisk konsulent
Rikke Trinskjær

Teamleder (jura)
Kristina Rohani

 

Generationsskiftedag
6. februar 2018
09.00 – 16.00
Dalum Landbrugsskole

 

Ejerskifte-workshop for både junior og senior – åben for alle

Fælles program:

 • Succes kræver afklaring
 • Centrale økonomiske og juridiske udfordringer
 • Faldgruber, som man kan opleve i praksis

 

Seniorspor:

 • Hvornår, hvem, hvordan og hvad?
 • Mål for livet efter skiftet: Bolig, økonomi, andet
 • Juridiske spørgsmål

 

Juniorspor:

 • Har du din ejerstrategi klar?
 • Bliv udfordret af en rådgiver på dine planer, erfaring og kompetencer.

 

 

Undervisere fra Dalum Landbrugsskole

Projektleder
Brian Bendtsen

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

Juridisk konsulent
Bodil Just

Juridisk konsulent
Rikke Trinskjær

Teamleder (jura)
Kristina Rohani

Økonomikonsulent
Eva Z. Kjær

 

Møde 4.
8. marts 2018
14.30 – 16.30
Patriotisk Selskab

 

Next Generation – Sådan gjorde vi

Afslutning:

 • Opsamling på kursets væsentligste pointer
 • Evaluering

 

 

Case:

Sådan gennemførte vi vores generationsskifte.

 • En ung landmand fortæller om sine egne erfaringer med generationsskiftet.

 

 

 

Teamleder (jura)
Kristina Rohani

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

Ung landmand

Se programmet i PDF her.