16
Mar
Next generation

Et vellykket ejerskifte startes i god tid

Står du over for at skulle overtage en landbrugsvirksomhed? Så er det vigtigt, at du allerede nu begynder at tilegne dig den nødvendige viden, så du, når tiden kommer, så vidt muligt er rustet til ejerskiftet, fagligt såvel som personligt.

God planlægning er spiren til et vellykket ejerskifte. Længe inden et ejerskifte falder på plads, bør du og den overdragende part – hvad enten der er tale om din familie eller en tredjemand – sammen med relevante rådgivere forberede jer på overdragelsen. Det kræver faglig viden om bl.a. økonomi, miljø og jura, og det kræver sparring og erfaring.

I samarbejde med Dalum Landbrugsskole udbyder vi hos Patriotisk Selskab nu – for tredje gang – møderækken Next Generation, som giver dig overblik og et godt udgangspunkt for at komme godt fra start. Møderækken er målrettet dig, der skal overtage, men kan også være aktuel for kommende sælgere at deltage helt eller delvist i.

Praktisk info
Next Generation består af 6 møder fordelt over efteråret 2016 og foråret 2017. Der vil til hvert møde være rig mulighed for diskussion og for at stille spørgsmål til indlægsholderne, der alle har en solid erfaring med ejerskifter i praksis.

Tid: Alle møderne finder sted fra klokken 15.00 -17.00

Sted: Modul 1,2, 4 og 5 afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S og
Modul 3 og 6 afholdes hos Patriotisk Selskab

Der vil blive serveret kaffe og kage til møderne.

Det er gratis at deltage i møderækken, dog er bindende tilmelding nødvendigt. Alle, som har været til mindst fem Next Generation-møder, modtager efter møderækken et kursusbevis.

Tilmelding skal ske enten til virksomhedsrådgiver Per Kristensen eller teamleder (jura) Kristina Rohani. Det er også dem, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

 

Program for Next Generation 2016/2017

 

Mødedato og sted Emne Indlægsholder
 

20. oktober 2016
Dalum Landbrugsskole

 

Planlægning af et ejerskifte
 
Planlægning af ejerskiftet:

 • Præsentation af Patriotisk Selskabs ejerskiftemodel – hvilke områder skal der fokus på i forbindelse med et generations-/ejerskifte?
 • Hvornår går man i gang med ejerskifteprocessen?
 • Hvordan struktureres et ejerskifte?
 • Hvem er de involverede parter, og hvordan får man afstemt forventningerne til processen?
 

Konsulent
Eva Zweidorff Kjær

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

Teamleder jura
Kristina Rohani

 

9. november 2016
Dalum Landbrugsskole

 

Familieret og skat som finansieringskilde ved generationsskifte

Skat:

 • Overvejelser om finansiering af et generationsskifte indebærer altid en vurdering af mulighederne for anvendelse af udskudt skat som finansieringskilde.
 • Hvad er mulighederne?
 • Hvad koster det?
 • Er der alternativer, der kan være billigere på kort og på lang sigt?
 • Selskab vs. personligt ejerskab?

 

Familie- og arveret:

 • Hvilke familie- og arveretslige forhold skal der tages stilling til, når man generationsskifter?
 • Hvilke familie- og arveretslige forhold skal der tages stilling til, når der er tale om et ejerskifte med tredjemand?

 

 

Seniorkonsulent
Kaj Refslund

Juridisk konsulent
Rikke Gade Trinskjær

 

1. december 2016
Patriotisk Selskab

 

Kontrakter: Hvorfor er de vigtige?

Lejeret:

 • Gennemgang af regler ved overtagelse af ejendomme, der er udlejede
 • Aftaler om udlejning
 • Medarbejderbolig
 • Aftaler, der gyldigt kan indgås med lejere
  • forpligtelser som kan pålægges lejer
  • fastsættelse af lejens størrelse
  • hvad man gør for at kunne opkræve forbrugsudgifter

 

Aftaleret:

 • Gennemgang af forudsætninger ved daglige aftaleindgåelser
 • Gennemgang af konsekvenserne ved mangler og indsigelser ved aftaler om leverancer, samarbejde på tværs af gårde (driftsfællesskaber), køb af maskiner og aftaler med det offentlige

 

Forpagtning:

 • Gennemgang af faldgruber i en forpagtningskontrakt
 • Forhold, der bør tages højde for, og hvor der typisk opstår problemer
 • Forpagtningsafgift
 • Fordele og ulemper ved de forskellige typer

 

 

Juridisk konsulent
Kirsten Dühr

Teamleder jura
Kristina Rohani

 

16. februar 2017
Dalum Landbrugsskole

 

Organisation og Ledelse
Ny virksomhedsleder – hvad nu?
 

Ledelse i forbindelse med ejerskiftet:

 • Forretningsplanen/”tidsplans-tanken”
 • Ledelseserfaring og kompetencer kan ikke ejerskiftes – hvad gør man så?
 • Hvordan kommunikeres effektivt med alle parter gennem ejerskifteprocessen?

 

At være en god leder:

 • Hvad er god ledelse?
 • Hvordan sætter jeg teamet?
 • Motivation og målsætninger
 • HR og ansættelsesforhold
 • Gode medarbejderforhold

 

 

Teamleder jura
Kristina Rohani

HR-konsulent
Anne M. Jensen

 

1. marts 2017
Dalum Landbrugsskole

 

Strategi og økonomistyring
 
For at skabe en succesfuld virksomhed skal man have klare mål og samtidigt evne at realisere disse hen ad vejen. Der bør med andre ord foreligge en klar strategi.

 • Hvordan opstilles en strategi?
 • Hvad der skal til for at implementere den efterfølgende?

 

En hjørnesten i ledelsens styring af enhver virksomhed er den løbende økonomistyring.

 • Hvad er god økonomistyring?
 • Hvorfor er økonomistyring vigtig?

 

 

Virksomhedsrådgiver
Per Kristensen

Chefkonsulent
Thomas Skøtt

 

16. marts 2017
Patriotisk Selskab

 

Ejerskifte i praksis

Finansiering:

 • Hvordan er finansieringen af en ejendomshandel typisk skruet sammen?
 • Hvilke finansielle produkter tilbydes der?
 • Hvilke krav stilles der? Skal man som køber eksempelvis have en skriftlig forretningsplan?
 • Hvordan opnås et godt samarbejde med kreditgiverne?

 

Køb og salg – jura:

 • Forskelle på køb af et selskab og køb af en ejendom
 • Proceduren for køb inkl. de vigtigste fokuspunkter såsom brugs- og færdselsret for naboer

 

Case:

Sådan gennemførte vi vores ejerskifte. En ung landmand fortæller om sine egne erfaringer med ejerskiftet.

 

 

Projektleder
Brian Bendtsen

Juridisk konsulent
Bodil Just

Landmand, som har været igennem et ejerskifte

Se programmet i pdf her.