22
Feb
Nyt om Natura 2000

I foråret 2017 igangsætter Miljøstyrelsen en historisk opdatering af områdeafgrænsningen inden for Natura 2000, og ligeledes vil der i 2017 blive gennemført en registrering af særlig naturmæssigt værdifuld skov. Som Natura 2000-lodsejer har du mulighed for at blive inddraget i begge dele.

Men hvad kommer der mere konkret til at ske? Hvad får det af betydning for dig? Hvordan skal du forholde dig? Og hvad kan du gøre for at få indflydelse på det, der kommer til at ske?

Dette og meget andet kan du få svar på til vores Natura 2000-arrangement onsdag den 22. februar. Vi har strikket et relevant og eksklusivt program sammen, så du kan gå veloplyst hjem.

 

Program

13.0013.10   Velkomst
v. seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg, Patriotisk Selskab

13.10 – 13.50 Hvordan kan LIFE-projekter bidrage til målopfyldelse af Natura 2000?
v. specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

13.50 – 14.30 Natura 2000-forvaltning og grænsejusteringer i 2017/2018
v. specialkonsulent i naturbeskyttelse Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen

14.30 – 15.00 Registrering af særlig naturmæssigt værdifuld skov
v. forstfuldmægtig, naturbeskyttelse, Kristian Kvist, Miljøstyrelsen

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 15.45 Natura 2000-planlægning for skov og registrering af særlig naturmæssig skov i et lodsejerperspektiv
v. Hans Hedegaard, Skovforeningen

15.45 – 16.15 Fokuspunkter i Natura 2000-forvaltningen, lodsejerønsker og anbefalinger
v. seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg, Patriotisk Selskab

16.15 – 16.45 Debat om planprocessen, inddragelse af lodsejere og andre udfordringer

16.45 – 17.15 Seges’ arbejde med dansk Natura 2000-forvaltning vs. Natura 2000-forvaltning i andre lande
v. specialkonsulent (natur) Winnie H. Brøndum, SEGES

17.15 – 17.30 Spørgsmål og opsamling

17.30 – Sandwich, øl og vand

 

Praktisk information
Arrangementet finder sted onsdag den 22. februar på Patriotisk Selskabs adresse.

Tilmelding skal ske senest mandag den 21. februar kl. 12.

Det koster 500 kr. ekskl. moms at deltage.