17
Dec
ØKO-nomi i dine afgrøder

Det økologiske marked for planteprodukter har ændret sig, og priserne på nogle produkter er faldet – fx på økologisk foderkorn.

Vi inviterer derfor til en aktuel og spændende eftermiddag for dig med økologisk planteavl, hvor vi vil fortælle om, hvad du skal være opmærksom på i den kommende sæson og inspirere dig til, hvordan du optimerer det økonomiske udbytte i din økologiske planteavl.

Program

Kl. 14.00 Velkomst
v. økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, Patriotisk Selskab.

Kl. 14.15 Nye afgrøder og nye dyrkningsmåder
v. chefkonsulent Inger Bertelsen, Økologi Innovation, SEGES.

 • Skal vi til at dyrke nye afgrøder eller sammensætte vores afgrøder på en anden måde end i dag?
 • Nye afgrøder og samdyrkning på de danske marker – hvad siger forsøgene, og hvilke forventninger er der til fremtiden?

 

Kl. 15.15 Plantesundhed og næringsstofoptagelse – hvilken rolle spiller mikroorganismerne?
v. lektor Sabine Ravnskov, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed, Aarhus Universitet.

 • Mikroorganismernes mangfoldige liv i jorden, og hvor stor betydning de har for afgrødernes ernæring og sundhed
 • Mykorrhiza-svampenes betydning for planternes optagelse af næringsstoffer, og hvorledes jordbearbejdning påvirker disse svampe

 

Kl. 15.45 Kaffepause

Kl. 16.00 Markedet
v. produktkonsulent Gert Christensen, Nielsen & Smith.

 • Vurdering af markedet i 2020
 • Anbefalinger: Hvilke afgrøder skal dyrkes i 2020?
 • Mulighederne for kontraktavl

 

Kl. 16.20 Frøavl og markedssituation
v. avlschef Carsten H. Jørgensen, DSV Frø.

 • Vurdering af markedet og forventningerne til behovet for frø i de kommende år
 • Dyrkningsstrategi for den kommende sæson i de økologiske græs- og kløverfrøafgrøder

 

Kl. 16.40 Økonomi og dækningsbidrag
v. driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab.

 • MyBusiness
 • Benchmark
 • Maskinanalyse

 

Kl. 16.50 Tips til den kommende sæson
v. økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, Patriotisk Selskab.

 • Hvordan kan Patriotisk hjælpe den kommende sæson?
 • Erfaringer med dyrkning af økologiske sukkerroer (v. driftsleder Mads Buch Petersen, Rosilde Højgaard Økologi)
 • Forslag til sædskifte: Økonomisk 5-årig kalkule, 10-30 % følsomhed

 

Kl. 17.45 Opsummering af dagen og afslutning
v. planteavlskonsulent Mia Worsøe. Herefter serveres sandwich.

 

Praktisk info
Arrangementet finder sted tirsdag den 17. december kl. 14.00 til 18.00 hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Deltagergebyr udgør 250 kr. ekskl. moms og dækker mødeomkostninger samt let forplejning.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 11. december på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.