07
Jun
Økologisk markvandring på Fyn

Fredag den 7. juni inviterer vi – sammen med DLG og DLF – til økologisk markvandring på Hvedholm Gods og Risbjerg Landbrug.

Hvedholm Gods omlagde til økologi sidste år, mens Risbjerg Landbrug har været økologisk siden 2007. Ejerne – Claus Koch fra Hvedholm Gods og Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen fra Risbjerg Landbrug – vil selv vise deres marker frem og stå klar til at svare på spørgsmål.

  • Hvedholm Gods dyrker i år hvidkløverfrø, vinterrug, vårbyg, hestebønner og kløvergræs.
  • Risbjerg Landbrug dyrker ca. 375 ha markbrug og har herudover 300 frilandssøer samt skotsk højlandskvæg og får. Der dyrkes frøgræs, sukkerroer, havre, vinterhvede, vårrug, vinterrug, vårbyg, lupin, ærter, hestebønner, hamp, kløvergræs samt efterafgrøder.

 

Til markvandringen vil Patriotisk Selskab være repræsenteret ved planteavlskonsulent Mia Worsøe og økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen. Fra DLG kommer produktkonsulent Steffen Lundsgaard og fra DLF frøavlskonsulent Peter Rasmussen.

De tre repræsentanter svarer gerne på spørgsmål om fx deres forventninger til udviklingen inden for økologi, herunder prisudviklingen, hvilke afgrøder du med fordel kan dyrke og – hvis du endnu ikke har omlagt – om du fortsat bør overveje økologisk planteavl, samt hvordan du omlægger.

Markvandringen er både for dig, der har konventionel planteavl og overvejer en omlægning, samt for dig, der er erfaren økolog.

Program
Kl. 13.00-14.00: Markvandring hos Hvedholm Gods – vi mødes på p-pladsen ved Hvedholms Alle, 5600 Faaborg.
Kl. 14.00-14.30: Kørsel til Risbjerg Landbrug.
Kl. 14.30-16.00: Markvandring hos Risbjerg Landbrug, Nygaardsvej 12, 5683 Hårby.

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have din tilmelding senest onsdag den 5. juni 2019 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Har du spørgsmål? Så kontakt økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen.