26
Mar
Økologisk planteavl: Sådan gør du i praksis

Hvis du overvejer at omlægge til økologi eller måske endda har truffet beslutning om, at økologi er vejen frem for dig – så har du sikkert masser af ubesvarede spørgsmål, om hvordan du gør i praksis. Hvordan omlægger du dine marker til økologisk drift? Hvordan bekæmper du ukrudt bedst muligt og sikrer et tilfredsstillende udbytte? Hvilken teknologi skal du anskaffe dig, og hvordan vælger du rigtigt? Hvordan får andre økologisk planteavl til at fungere, og hvilke afgrøder er der mulighed for at dyrke økologisk?

Dette og meget andet giver vi dig svar på til vores arrangement mandag den 26. marts kl. 19-22. Vi kommer bredt omkring økologisk planteavl i praksis, så du bliver skarpere på, hvordan du omlægger, og inspireret til, hvordan økologisk planteavl kan føres ud i livet i din virksomhed.

Arrangementet er også relevant for dig, der allerede har omlagt til økologi og trænger til ny inspiration.

Efter arrangementet vil vi oprette en netværksgruppe med fokus på økologisk planteavl, og alle deltagere til arrangementet vil blive indbudt til at være med. Netværksgruppen vil – ligesom dette arrangement – have fokus på økologi i praksis og vil blive et forum, hvor deltagerne kan dele erfaringer og få indblik i, hvordan andre økologiske planteavlere gør.

Program

19.00 Velkomst: Hvordan kommer du i gang? Gennemgang af omlægningen v. økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, Patriotisk Selskab.

19.20 Sådan gør vi: Økologisk dyrkning af korn, hestebønner, raps, frøgræs, kløverfrø og spisekartofler v. ejer Jens Jørgensen, Rosilde Højgård Økologi ApS.

20.00 Kaffepause.

20.15 Maskiner til ukrudtsbekæmpelse ved økologisk dyrkning v. Leif Jensen, Yding Smedie & Maskiner A/S.

20.45 Det økologiske marked for korn- og proteinafgrøder v. konsulent Steffen Lundsgaard, DLG.

21.15 Mulighederne i økologisk frøavl v. frøavlskonsulent Sejer Grimstrup, DSV Frø.

21.45 Information om kommende netværksgruppe for økologiske planteavlere v. økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, Patriotisk Selskab.

22.00 Afslutning.

Praktisk info
Arrangementet finder sted mandag den 26. marts kl. 19-22 hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Deltagergebyr udgør 250 kr. ekskl. moms og dækker mødeomkostninger samt let forplejning. Gebyret refunderes efterfølgende, hvis du tilmelder dig netværksgruppen om Økologi.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 21. marts på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller på tilmeldingsknappen herunder.