15
Dec
Økonomi og kommende krav for griseproducenter

Vidste du, at der den 21. februar 2021 er deadline for at have et færdigimplementeret miljøledelsessystem? Det kan du blive klogere på, når vi gentager succesen og holder endnu et online møde for griseproducenter.

Her vil vi også komme ind på økonomien i dansk griseproduktion. Hvordan ligger du i forhold til dine kolleger i branchen, og er der noget, du kan gøre for at rykke dig den rigtige vej?

Program
Vi er dygtige til at producere grise i Danmark – men tjener du nok? v. seniorkonsulent Tommy Bjerregaard

Som griseproducent har du om nogen en forretning, der kan være svær at styre.

Afregningspriserne svinger, og selvom de danske producenter er nogle af verdens mest effektive, er overskuddet ikke tilsvarende større, når vi sammenligner os med andre lande.

Alligevel findes der nogen, der har overskud de fleste år.

Hør om økonomien i griseholdet hos Patriotisk Selskabs medlemmer med baggrund i vores Driftsanalyser. Hvordan ser de realiserede tal for 2019 ud, og hvad er forventningerne til 2021?

Vi vil også fortælle om vores erfaringer fra deltagelsen i det internationale netværk agri benchmark.

Sådan lever du op til det nye krav om miljøledelse, som skal være implementeret i din virksomhed senest 21. februar 2021 v. miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen

Fra den 21. februar 2021 skal alle større husdyrbrug (IE-brug) være i stand til at dokumentere, at der er miljøledelse på bedriften.

Det vil sige, at der skal foreligge skriftlig dokumentation for virksomhedens løbende arbejde med at forbedre miljøforholdene, og at du til enhver tid kan blive bedt om at vise dokumentationen frem til et tilsynsbesøg. Sker dette ikke, skal du indberette dokumentation for miljøledelsen i slutningen af året.

Herudover indføres der fra januar 2020 tilsvarende krav om uddannelsesplaner og reparations- og vedligeholdelsesplaner.

Hvordan lever du – på nemmest mulig vis – op til alle disse nye krav? Hvordan kan dit miljøledelsessystem bygges op, og hvordan får du det til at fungere i praksis?

Praktisk info
Mødet finder sted tirsdag den 15. december 2020 fra kl. 10 til 12 på platformen Microsoft Teams. Vi gennemfører mødet, hvis der er 10 tilmeldte eller derover.

Du deltager i mødet ved kl. 10 at klikke på ”Deltag i Microsoft Teams-møde” i den mødeindkaldelse, vi sender til dig, når du har tilmeldt dig. Vælg ”Deltag fra Microsoft Edge”, slå mikrofonen og kameraet fra og klik på ”Deltag nu”. SE VEJLEDNING HER.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding skal ske senest dagen i forvejen kl. 15 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk i vores app eller på tilmeldingsknappen herunder.