06
Dec
Økonomikonference 2017

Det handler ”bare” om at tjene penge

Alle ved, at dét at drive virksomhed i bund og grund handler om at tjene penge – men er det virkelig bare så nemt? Tilsyneladende ikke, for så ville alle jo gøre det.

Bl.a. kan lovgivnings- og markedsvilkår spænde ben for indtjeningen – men der er jo som oftest tale om rammevilkår, som alle skal efterleve. Vores erfaringer siger os hermed, at du vinder mest ved at rette dit blik mod, hvad du kan gøre i stedet for det, du ikke kan gøre.

Uanset hvor god du er til at tjene penge, vil du sikkert gerne være endnu bedre. Til Økonomikonferencen 2017 vil vi derfor:

  • Give dig et indblik i landbrugets nuværende situation og forventningerne til de kommende år, så du ved, hvad du skal være opmærksom på nu og her – herunder vil vi også komme ind på de ændrede vilkår for ejerskifter.
  • Fortælle om produktionen i Danmark såvel som i andre lande og vise, hvad andre har succes med og hvorfor, så du kan lade dig inspirere.
  • Give dig input til, hvad du kan gøre for at være en god leder, så du kan hærde din virksomhed til at skabe flere resultater.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Program

Kl. 09.00 Velkomst v. Christina Hage, formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg

Kl. 09.15 Jordbrugets økonomiske situation ´17 v. chefkonsulent Thomas Skøtt
De løbende udsving i afregningspriserne på afgrøder, kød og mælk forudsætter, at vi kender vores indtjening og fremstillingspris i de enkelte driftsgrene, og at vi er gode til økonomistyring. Chefkonsulent Thomas Skøtt vil, med udgangspunkt i Patriotisk Selskabs helt nye økonomiske data fra Driftsanalyser 2016/2017, fortælle, hvad du skal være opmærksom på nu og her, og hvad prognoserne for de kommende år er.

Kl. 09.40 Hvad sker der ude i verden, og hvad skal vi producere i Danmark? v. økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen
Det er verdensmarkedet, der styrer vores salgspriser i Danmark. Men hvad rører sig egentlig i vores nabolande og i de toneangivende eksportlande? Og hvad kan vi lære af dette i Danmark? Det vil økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen, som på vegne af Patriotisk Selskab deltager i Agri Benchmark-netværket, give et bud på.

Kl. 10.35 Konstant udvikling er en forudsætning for konkurrencedygtighed v. adm. direktør Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer
For at være konkurrencedygtige på verdensmarkedet er det afgørende, at vi konstant har fokus på at udvikle os – og at du som landmand griber de muligheder, der er. Hvad er der af nye muligheder nu og her, og hvad kommer der til at ske fremover? Adm. direktør Karen Hækkerup vil fortælle om Landbrug & Fødevarers arbejde med bl.a. digitalisering og ny teknologi og med at åbne døre til verdensmarkedet for de danske landmænd.

Kl. 11.30 Få god økonomi i planteavlen v. chefkonsulent Karen Linddal Pedersen
Specialafgrøder giver ofte god økonomi – men hvis ikke du kan dyrke en god hvede, kan du heller ikke dyrke gode specialafgrøder. Udgangspunktet for chefkonsulent Karen Linddal Pedersens indlæg er, at god økonomi i planteavlen kræver godt landmandskab. Men hvad er godt landmandskab, og hvordan praktiserer du det?

Kl. 11.55 Frokost

Kl. 13.05 Fremtidens ejerskifte v. direktør for økonomirådgivning Peter Borreby
Nye vilkår for generations- og ejerskifter kræver, at vi ændrer vores måde at tænke og planlægge skifterne på. Men hvilken betydning har de nye vilkår? Og hvordan vil ejendommene skulle værdiansættes? Det vil direktør for økonomirådgivning Peter Borreby – med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring med værdiansættelse, finansiering og overdragelse af virksomheder – give et kvalificeret bud på.

Kl. 13.40 Den danske forbruger sætter rammerne for din produktion v. formand og stifter Marie-Louise Thøgersen & debatansvarlig og stifter Iben Krog Rasmussen, Tænketanken Frej
Produktionen af fødevarer i Danmark skal ifølge Tænketanken Frej i langt højere grad samtænkes med hensynet til miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Det er den præmis, de danske borgere kræver, for at produktionen kan foregå på dansk jord. Skal landbruget være en succesfuld forretning, så skal den danske forbrugers interesse i højsædet – også selvom over 80 procent af danskproducerede fødevarer eksporteres. Formand og stifter Marie-Louise Thøgersen og debatansvarlig og stifter Iben Krog Rasmussen, Tænketanken Frej, vil fortælle om den bydende nødvendighed, det er, at du tænker de danske forbrugere ind i din forretning.

Kl. 14.35 Ejerleder 2.0: Den strategiske leder v. virksomhedsrådgiver Per Kristensen
Som ejerleder skal du i dag kunne navigere i en verden, der er markant anderledes end for 20 år siden. Udviklingen går hurtigere, og beslutningerne er mere komplekse. I takt med at din virksomhed vokser, ændrer din rolle som ejerleder sig også. Virksomhedsrådgiver Per Kristensen vil give en række konkrete råd til, hvordan du håndterer rollen som ejerleder, samt hvordan du tager de rette beslutninger og leder din virksomhed i den ønskede retning.

Kl. 15.00 Brænd ja-hatten! v. foredragsholder René Oehlenschlæger fra O2
Trivsel og arbejdsglæde hos dig selv såvel som hos dine medarbejdere er nøglen til at opnå resultater i din virksomhed. Foredragsholder, forfatter, ledelseskonsulent og ilt-tilfører René Oehlenschlæger fra O2 vil fortælle om, hvorfor god stemning på arbejdspladsen er vigtigt, og hvordan du som leder skaber gode relationer til dine medarbejdere, sætter og opnår mål samt motiverer dig selv og andre. Han vil desuden komme ind på, hvorfor du bør brænde ja-hatten og samtidig undgå altid at have nej-hatten på for en sikkerheds skyld. Indlægget er baseret på den nyeste forskning – men det er ikke svært at bruge, bare fordi det er videnskab, og du vil få håndgribelige tips & tricks med hjem.

Kl. 15.50 Opsamling og afslutning v. Christina Hage, formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg

Praktisk information

Tid og sted
Økonomikonferencen finder sted onsdag den 6. december kl. 9-16 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Konferencier
Seniorkonsulent Kaj Refslund vil som konferencier på Økonomikonferencen 2017 sørge for sammenhæng mellem indlæggene dagen igennem.

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem.

Parkering
Vi anbefaler, at du kommer i god tid og finder en parkeringsplads. Odense Congress Center afholder et andet stort arrangement samme dag som Økonomikonferencen.

Bilagsmateriale
Bilagsmaterialet, som plejer at ligge på bordene til konferencen, vil i år være digitalt. Det er derfor en fordel, hvis du medbringer smartphone, tablet eller pc.

Pris og tilmelding
Prisen for deltagelse er 730 kr. ekskl. moms for medlemmer af Patriotisk Selskab og 930 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding skal ske senest fredag den 1. december 2017 på 6315 5400, reception@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen herunder.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med søndag den 3. december 2017 kl. 12.00.

Se den officielle indbydelse til konferencen her.