05
Dec
Økonomikonference: Nye tider, nye vinkler på forretningen

Digitalisering, ledelse og den kommende generation af virksomhedsejere er nogle af de emner, der er på dagsordenen, når vi igen i år holder økonomikonference.

Deltag, og hør bl.a. om:

  • Hvordan det står til med landbrugets økonomi, og hvad vi kan forvente os af de kommende år
  • Hvad de økonomiske topscorere blandt Patriotisk Selskabs medlemmer gør rigtigt, når de leder deres virksomheder
  • Hvordan den moderne forbruger tænker, og hvilke muligheder det giver landbruget
  • Hvordan du bedst agerer over for din finansieringspartner og opnår den ønskede finansiering
  • Hvordan du tjener penge på præcisionsjordbrug
  • Hvordan fremtidens ejere ser på landbruget, og hvordan du skaber en virksomhed, de har lyst til at overtage.

 

Vi vil herudover komme omkring nogle af de nyere tendenser, vi ser i landbruget, og hvordan du kan følge med, gribe mulighederne og styrke din forretning.

Program

09.00 Velkomst og introduktion til dagen v. formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg Christina Hage

09.10 Hvordan står det til i landbruget? v. økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, Patriotisk Selskab
Økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen vil skyde dagen i gang med at give en status på landbrugets økonomiske situation. Med udgangspunkt i de friske tal fra Driftsanalyser 2017/2018 vil han fortælle om, hvordan det gik med afregningspriserne, fremstillingspriserne og indtjeningen i 2017. Herudover vil han komme ind på, hvordan det går i Danmark, når vi sammenligner os med andre lande, hvad vi kan lære af at kigge ud i verden, og hvad du skal være opmærksom på i øjeblikket.

09.40 Hvordan kommer landbrugets indtjening til at se ud de kommende år? v. chefkonsulent Thomas Skøtt, Patriotisk Selskab
Man må sige, at indtjeningen i landbruget har været svingende de seneste år – især smågriseproducenternes situation har været ekstrem. Chefkonsulent Thomas Skøtt vil med udgangspunkt i Driftsanalyser 2017/2018 komme ind på, hvad vi kan forvente os af indtjeningen på kød, mælk og afgrøder de kommende år, samt hvordan du skal forholde dig til prognoserne og ruste din virksomhed til at håndtere eventuelle prisudsving.

10.05 Er du den rette leder for din virksomhed? v. økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen, Patriotisk Selskab
Hos Patriotisk Selskab har vi i samarbejde med et udsnit af de økonomiske topscorere blandt vores medlemmer undersøgt, hvad en sund økonomi og velfungerende virksomhed kræver af virksomhedsejeren. Hvor lægger toppen af Patriotisk Selskabs medlemmer deres fokus som ledere? Hvordan fordeles arbejdsopgaverne og ansvaret i dagligdagen? Og hvordan bruges virksomhedens strategi af hhv. ejeren og medarbejderne? Dét og meget andet vil økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen komme ind på, når han præsenterer undersøgelsens resultater og fortæller om, hvad det kræver af dig at være en god leder for din virksomhed.

10.30 Pause

10.50 Få et godt samarbejde med din finansieringspartner v. landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
Landbrugsdirektør hos Nykredit Poul Erik Jørgensen vil fortælle om, hvordan du bedst agerer over for din finansieringspartner og opnår den ønskede finansiering. Han vil bl.a. komme ind på vigtigheden af en god egenkapital, opmærksomhed på følsomheder, risikostyring, realistiske udviklingsplaner og en god ledelsesrapportering, der kan danne baggrund for dialogen med finansieringspartneren. En af hans hovedpointer er, at din virksomhed skal være robust og kunne tåle de udsving, der måtte komme.

11.25 Præcisionsjordbrug: Fra omkostning til gevinst v. chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab
Indtil nu har vi lidt for sjov sagt, at præcisionsjordbrug gør landbruget sjovere, men ikke nødvendigvis landmanden rigere. Men en undersøgelse foretaget af den internationale netværksorganisation agri benchmark har vist, at der faktisk kan være en pæn økonomisk gevinst at hente ved graduering af gødning, udsæd og plantebeskyttelse i form af besparelser samt stigning i udbytte og indtægt. Chefkonsulent Karen Linddal Pedersen vil stille skarpt på mulighederne i præcisionsjordbrug, og hvordan du får den største gevinst.

11.55 MyBusiness: Hurtigt og nemt overblik over din økonomi v. driftsøkonom Simon Sepstrup Sørensen, Patriotisk Selskab
Med Patriotisk Selskabs digitale dashboard MyBusiness kan du få et visuelt overblik over tallene i din virksomhedsanalyse. Driftsøkonom Simon Sepstrup Sørensen vil vise, hvordan MyBusiness kan give dig et bedre indblik i din økonomi, og du hurtigt og nemt kan danne dig et overblik over dine hovedtal samt benchmarke din virksomhed op mod andres.

12.15 Frokost

13.15 Hvordan bliver danske landmænd vindere i den globale konkurrence? v. Anders Harck, formand for Sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsanalyse, SEGES
SEGES iværksatte i 2017 en ny strategi, der skal skabe vækst i erhvervet og gøre danske landmænd til vindere i den globale konkurrence. Vi har derfor invitereret formand for Sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsanalyse Anders Harck. Han vil give en status på, hvordan det går med de tiltag, der er iværksat og iværksættes i 2019 – som kan styrke det økonomiske fundament og robustheden samt digitaliseringen og ledelsen i erhvervet – og ikke mindst i de enkelte virksomheder.

14.00 Er din virksomhed attraktiv til ejerskiftet? v. chefkonsulent Michael Mortensen, Patriotisk Selskab
Hos Patriotisk Selskab anbefaler vi altid, at ejerskiftet overvejes mange år, før det gennemføres. Chefkonsulent Michael Mortensen vil i sit indlæg understrege vigtigheden af, at du tænker forretning i dagligdagen, så du kan skabe en attraktiv virksomhed, som nogen har lyst til at overtage efter dig – og som nogen vil finansiere ejerskiftet af.

14.30 Pause

14.45 Hvordan kan landbruget drage fordel af den kræsne og krævende forbruger? v. sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal, FOOD FUTURE
Fødevareforbruget er i konstant forandring. Moderne forbrugere er rigere end nogensinde før, og derfor stiller de stadig flere og højere krav. Dette er ifølge sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal fra FOOD FUTURE en gylden mulighed for dansk landbrug. Hun vil give en karakteristik af de moderne forbrugere og de mange nye muligheder, som bare venter på, at landbruget griber dem.

15.30 Generation Y: Bliv klogere på fremtidens ejere i landbruget v. direktør Christian H. Vesterager, Patriotisk Selskab
En helt ny generation – generation Y – er på vej til at overtage de danske landbrugsvirksomheder. En generation, der er opvokset i en moderne og digital verden – der er for ung til at kunne huske finanskrisen – der har haft frit valg på alle hylder, hvad angår uddannelse – og der har et helt andet syn på dét at drive virksomhed og landbrug. Direktør Christian H. Vesterager, som faciliterer en netværksgruppe om generationsskifte for den kommende generation, vil give sit bud på, hvad det er for nogle mennesker, der kommer til at drive fremtidens landbrugsvirksomheder, og hvad hhv. den unge og den ældre generation bør vide om hinanden.

15.50 Afslutning v. formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg Christina Hage

Se den officielle indbydelse til økonomikonferencen her.

Praktisk info

Tid og sted
Økonomikonferencen finder sted onsdag den 5. december 2018 kl. 9-16 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Konferencier
Seniorkonsulent Kaj Refslund vil igen i år være konferencier og sørge for sammenhæng mellem indlæggene dagen igennem.

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem.

Parkering
Vi anbefaler, at du kommer i god tid og finder en parkeringsplads. Odense Congress Center afholder et andet stort arrangement samme dag som økonomikonferencen.

Digitalt bilagsmateriale
Under konferencen har du mulighed for at følge med i indlægsholdernes powerpoints på din smartphone, tablet eller pc.

Pris og tilmelding
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab koster det 775 kr. ekskl. moms at deltage – hvis ikke, koster det 975 kr. ekskl. moms.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 29. november 2018 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med lørdag den 1. december 2018 kl. 12.00.

Tilmeld dig via Patriotisk Selskabs nye app og spar 45 kr.
Hvis du tilmelder dig og betaler via vores nye app, koster det kun 730 kr. ekskl. moms.

Læs mere om vores app her.