11
Dec
Økonomikonference: Gør din forretning bæredygtig nu

Bæredygtighed og forretning er to sider af samme sag. Gør din forretning bæredygtig nu! – Det er et af budskaberne på årets økonomikonference.

Landbruget er på vej mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Det viser sig bl.a. ved, at:

  • Forbrugerne i stigende grad navigerer efter bæredygtige produkter, når de køber ind
  • Regeringen har sat et mål om, at vi i 2030 skal udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser, end vi gjorde i 1990
  • Der er en fælles europæisk landbrugspolitik på vej, hvor bæredygtighed kommer til at spille en væsentlig rolle
  • Långiverne interesserer sig for bæredygtigheden i de virksomheder, de låner penge ud til
  • Danish Crown og Arla er begyndt at stille krav om bæredygtighed til deres leverandører.

 

Bæredygtighed er med andre ord blevet en forudsætning for landbrugets indtjening. Samtidig kan det være en forretning.

Vi er allerede førende inden for dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, kvalitet, arbejdsforhold og klimaaftryk – og har derfor et forspring, når det kommer til bæredygtighed. Det er nu, vi skal udnytte dette forspring og kapitalisere bæredygtigheden – både på bedriftsniveau og i større skala.

Til årets økonomikonference sætter vi bæredygtighed under lup. Herudover kan du bl.a. høre
om resultater, prognoser, handel af korn, EU og økonomien i sukkerroer.

Se den officielle indbydelse til økonomikonferencen her.

Program

08.30 Kaffe og networking

09.00 Velkomst v. formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg Christina Ahlefeldt-Laurvig

09.05 Kilo eller kroner? v. økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, Patriotisk Selskab
Var 2018 så dårligt et år, som vi alle gik og sagde? Økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen vil fortælle om 2018-resultaterne, der er kendetegnet af ualmindeligt store udsving i nettoudbytterne og dermed en kæmpe forskel mellem top og bund. Resultaterne vil han sammenligne med de tidlige 2019-analyser, som Patriotisk Selskab har udarbejdet for en række medlemmer, samt med de
friske prognoser fra Driftsanalyser 2018/2019. Er det kilo eller kroner, der betyder mest?

09.40 MyBusiness og andres business v. driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab
MyBusiness – Patriotisk Selskabs program til at navigere rundt i dine virksomhedsanalyser – er især anvendeligt til at danne et overblik over dine omkostninger i både planteavl og husdyrbrug. Som noget nyt kan du få lavet en maskinanalyse i MyBusiness med fokus på, om du bør investere eller skære ned på omkostningerne og evt. leje en maskinstation ind. Det er herudover blevet muligt at sammenligne dine tal direkte med fx din nabos, din netværksgruppes eller tilsvarende – så længe alle parter er indforståede med, at andre må kigge med i deres økonomi. Driftsøkonom Sarah Lilaa vil vise nogle af de nyeste og smarteste funktioner i MyBusiness, og hvorfor omkostningsoptimering ofte er en bedre løsning end investering.

10.05 Pause

10.25 Fremtiden for sukkerroer: Hvor konkurrencedygtig er den danske sukkerproduktion sammenlignet med dyrkningen af sukkerroer og sukkerrør andre steder i verden? v. dr. Thomas de Witte, Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi
Thomas de Witte er leder for en arbejdsgruppe hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland, der forsker i økonomien i jordbrugsproduktion. Gruppen har gennemført op til flere forskningsprojekter om økonomien i sukkerproduktion. Thomas vil hermed gøre os klogere på de danske sukkerroers konkurrenceevne og sukkerproduktionen i Europa og resten af verden. Indlægget er på engelsk.

11.00 Ryk bundlinjen: Se indad v. chefkonsulent Thomas Skøtt, Patriotisk Selskab
Vanetænkning er en af vores værste fjender, når vi vil lave noget om – fx for at opnå en mere bæredygtig produktion og/eller styrke økonomien. Det viser en igangværende undersøgelse, som bl.a. Patriotisk Selskab står bag. Sidste år undersøgte vi ledelsen hos de økonomiske topscorere blandt vores medlemmer og fremlagde på Økonomikonferencen 2018, hvad de dygtigste gør rigtigt. Undersøgelsen er en fortsættelse af dette projekt og har til formål ”at løfte top 10 til top 2”; gøre de dygtige endnu dygtigere. Chefkonsulent Thomas Skøtt vil fortælle om, hvilke forandringer der kan rykke bundlinjen, samt hvad du kan risikere at møde af udfordringer, når forandringerne skal realiseres, og hvordan du overkommer dem.

11.35 Hvad er der i vente fra EU? v. viceformand Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer
Thor Gunnar Kofoed vil give en status fra EU. Hvad kommer den kommende fælles landbrugspolitik i EU – ”CAP’en” – til at betyde for dansk landbrug? Hvad kan vi forvente os af landbrugsstøtten i fremtiden, og hvor meget – og hvordan – kommer bæredygtighed til at spille ind? Hvad med Brexit – hvordan kommer det til at se ud for dansk landbrug efterfølgende?

12.15 Frokost

13.15 Klimaneutralt landbrug – hvordan? v. direktør Anne Arhnung, Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer har en vision om, at landbruget i 2050 skal være klimaneutralt med en produktion svarende til i dag eller større. Hvordan når vi derhen? Hvilke tiltag skal der til – politisk og fra landbrugets side? Og hvad kommer visionen om et klimaneutralt erhverv til at betyde for den enkelte landmand? Direktør Anne Arhnung vil fortælle om Landbrug & Fødevarers 2050-vision, og hvordan vi når derhen – ad en økonomisk bæredygtig vej.

14.00 Pause

14.15 Hvorfor solgte din nabo bedre end dig? v. økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen, Patriotisk Selskab
Priserne på korn svinger, og det kan gøre en kæmpe forskel på bundlinjen at sælge på det rigtige – eller forkerte – tidspunkt. Hvad er en god pris? Og har du overblik over, hvornår du har solgt ”godt nok”, til at det trækker din økonomi i den rigtige retning? Økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen vil fortælle om kornsalg, og hvordan det kan blive dig, der sælger bedre end din nabo – og ikke omvendt. Han vil desuden komme ind på Patriotisk Selskabs samarbejde med AgroMarkets og forventningerne til priserne i 2020.

14.45 Bæredygtighed er din ”license to produce” v. miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab
Bæredygtighed er på alles læber. Vi ser bl.a., at den finansielle sektor er begyndt at spørge ind til, om kundernes virksomheder er bæredygtige, og at Danish Crown og Arla stiller krav om bæredygtighed til deres leverandører. Det er derfor et faktum, at bæredygtighed inden længe vil være din ”license to produce”, og det er du nødt til at forholde dig til. Men det behøver ikke at være en dårlig ting – der er også gevinster at høste. I Danmark står vi til en førerposition på markedet for bæredygtige fødevarer, hvis erhvervet sætter ind nu. Miljørådgiver Kamilla From-Nielsen vil fortælle om, hvad det egentlig vil sige at have en bæredygtig produktion, og hvordan du kan få det. For bæredygtighed handler ikke kun om klima, men om meget mere – eksempelvis økonomi.

15.15 Bæredygtighed hele vejen ned i gummistøvlehøjde: Sådan har Ausumgaard gjort bæredygtighed til en forretning v. landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard
Kristian Lundgaard-Karlshøj, ejer af Ausumgaard tæt ved Holstebro, er af LandbrugsAvisen blevet kåret som fremtidens landmand i bæredygtighedskategorien i 2018 – og af WWF Verdensnaturfonden som Baltic Sea Farmer of the Year. Ausumgaard arbejder bevidst med at skabe et bæredygtigt landbrug og forretning – fordi intet andet giver mening. Kristian vil fortælle om sin virksomheds økonomiske dispositioner, og hvordan virksomheden er lykkes med at lave en simpel og meningsfyldt vision, som der konkret kan arbejdes ud fra i hverdagen. Ikke mindst vil han fortælle om, hvordan du kan få bæredygtighed til at hænge sammen med en god og spændende tilgang til at drive landbrug.

15.55 Afslutning v. formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg Christina Ahlefeldt-Laurvig

16.00 – 16.30 Patriotisk Selskab er vært ved en øl eller vand for dig, der har lyst til at blive.

Praktisk info

Tid og sted
Økonomikonferencen finder sted den 11. december 2019 kl. 8.30 – 16.30 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Konferencier
Seniorkonsulent Kaj Refslund vil igen i år være konferencier og sørge for sammenhæng mellem indlæggene dagen igennem.

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem.

Digitalt bilagsmateriale
Under konferencen har du mulighed for at følge med i indlægsholdernes powerpoints på din smartphone, tablet eller pc.

Pris og tilmelding
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab koster det 780 kr. plus moms at deltage – hvis ikke, koster det 980 kr. plus moms.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 4. december 2019 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med fredag den 6. december 2019 kl. 12.00.

Tilmeld dig via Patriotisk Selskabs app og spar 45 kr.
Er du medlem af Patriotisk Selskab, og tilmelder du dig via vores app, sparer du 45 kr.

Du kan hente vores app i App Store og Play Butik. Læs HER hvordan.