09
Jan
Opfølgningskursus: Sprøjtecertifikat, landbrug

Er det i 2020, du skal have fornyet dit sprøjtecertifikat?

Hvis du er omfattet af krav om sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat, så skal du have et opfølgningskursus hvert fjerde år.

Praktisk info
Opfølgningskurset afholdes torsdag den 9. januar 2020 kl. 8.30 – 16.00 hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Hvis du ønsker det, sørger vi for, at der er et rundstykke, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og undervisningsmateriale klar til dig på dagen.

Dagens udgifter beløber sig til 530 kr. + et kursusgebyr på 126 kr. ekskl. moms. Såfremt du har en uddannelse, der i niveau eller varighed overstiger en erhvervsuddannelse, (fx agronomer), er kursusgebyret 930 kr., og der kan som udgangspunkt ikke søges VEU-godtgørelse.

Tilmeld dig senest den 6. december 2019 til sekretær Jette Post.

Ved tilmeldingen bedes du oplyse navn, cpr-nr., adresse, mailadresse og gerne cvr-nr. (hvis du efterfølgende skal ansøge om VEU-godtgørelse). Herudover må du gerne give besked om, hvorvidt du ønsker, at vi sørger for forplejning og kursusmateriale til dig.