16
Dec
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus

Alle der har sprøjtecertifikat/bevis skal hvert 4. år på opfølgningskursus. De der var på opfølgningskursus i 2009 (det første år med opfølgningskurser) skal dermed på opfølgningskursus igen. Kursusmaterialet er nyt.

Patriotisk Selskab holder opfølgningskursus den 16. december på Ørbækvej 276, Odense. Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk, hvor man i søgefeltet skriver kviknummer 46142034209,  som er kursusnummeret for den 16. december 2013.

Det er muligt at fravælge tilkøbet af supplerende undervisningsmateriale, fuld forplejning og mulighed for efterfølgende konsulentbistand af en pris 520 kr., som faktureres på kursusdagen af Patriotisk Selskab. Hvis dette fravælges, giv da Patriotisk Selskab besked herom ved tilmelding. Kurset tager en hel dag, og der er ikke eksamen. I lighed med tidligere år kan der opnås VEU godtgørelse, som skal ansøges på www.efteruddannelse.dk – taksten er pt. 640,80 kr. For nærmere information kontakt Jette Post på 6315 5417.

Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus. Arbejdsmarkedsuddannelser, fagnummer 40837 – Tilmeldingsprocedure Tilmeldingsproceduren er desværre ikke helt enkel, men det står ikke i vores magt at ændre den, derfor her en nærmere introduktion.

Skal der IKKE søges VEU-godtgørelse tilmeldes kurset blot på www.efteruddannelse.dk

Har kursusdeltageren en uddannelse, der i niveau eller varighed overstiger en erhvervsuddannelse (f.eks. agronomer) kan der som udgangspunkt ikke søges VEU-godtgørelse.

SKAL der søges VEU-godtgørelse, eller skal du for virksomhed tilmelde ansatte er proceduren følgende:

  • Virksomheden, der ønsker at tilmelde en medarbejder (gælder også ejeren selv) skal have en NemID medarbejdersignatur. Haves ingen NemID medarbejdersignatur bestilles den på www.nets-danid.dk. (NemID medarbejdersignaturen er også nødvendig for at kunne modtage digital post fra 1. november 2013).
  • Virksomhedens NemID medarbejdersignatur skal være sat op til at administrere VEU kurser og ansøge om VEU-godtgørelse. Det gøres på https://brugeradministration.nemlog-in.dk. Her logges ind med NemID medarbejdersignatur og underpunktet ”Få flere rettigheder” tilmeldes ”Ret til at administrere VEU kurser” og ”Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.
  • Opfølgningskurset kan nu tilmeldes på www.efteruddannelse.dk. Log på med NemID medarbejdersignatur. VEU-godtgørelse kan søges på kursusdagen.

 

Ved problemer med håndteringen af de offentlige hjemmesider er det muligt at kontakte løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen på telefon 6315 5427 for support.