02
Feb
Planteavlskonference 2017

Et kig ind i det kommende års planteavl – Optimer udbyttet og din økonomi
Til planteavlskonferencen 2017 sætter vi fokus på, hvordan den rette dyrkningsstrategi, vækstreguleringsstrategi og svampestrategi kan øge dit udbytte og optimere din økonomi.

Vi tager udgangspunkt i de nyeste forsøgsresultater og vores egne praktiske erfaringer, så du kan blive klar til den nye vækstsæson.

Vi er endvidere glade for at kunne byde velkommen til særdeles kompetente eksterne foredragsholdere.

 

Program

De nye regler om efterafgrøder og status på den fremtidige regulering
Fødevare- og landbrugspakken, der bl.a. indeholdt højere kvælstofnormer og en mere enkel regulering af husdyrbrug, stiller imidlertid også krav til erhvervet om udlæg af efterafgrøder m.m. Få en status på, hvordan reglerne er, et overblik over alle fem typer efterafgrøder samt et kig ind i fremtiden.
Ved planteavlskonsulent Morten Eshøj, Patriotisk Selskab.

Hvordan håndteres den nedsatte følsomhed af vore betydende triazoler over for septoria, uden at det koster udbytte?
Hvilken betydning har den nedsatte følsomhed af vore betydende triazoler over for septoria og for udbyttet? Hvordan lægger du den mest optimale svampestrategi her og nu og for fremtiden? Skal vi hæve dosis eller fremrykke sprøjtningerne, når den kurative effekt er reduceret?
Ved seniorforsker Lise Nistrup, AU Flakkebjerg.

Svampestrategi i de større afgrøder tilpasset de seneste forsøgsresultater og erfaringer
Hvordan optimerer du svampestrategien under hensyntagen til sorternes egenskaber, timing og midlernes effekt?
Ved planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft, Patriotisk Selskab.

Sådan udnytter du bedst din sprøjte
Få den nyeste viden inden for forskningen i sprøjteteknik, vandmængde, dysevalg, vinklet/ikke vinklet dyse, afdrift og risikoen for fordampning fra midler. Hør også om de nyeste regler, der muliggør sprøjtning tæt på vandmiljø ved korrekt sprøjteteknik.
ved seniorforsker Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg.

Er du klar til præcisionslandbrug?
Hør om vores erfaringer ved deltagelse i et miniprojekt sammen med SEGES ved brug af CropSAT til omfordeling af kvælstof i hvede – og hør om de praktiske udfordringer, det også kan give. Tilhører fremtiden droner eller satellitter? Få et overblik over udvalgte programmer til optimering i markbruget.
Ved planteavlskonsulent Ulrich Bay Olsen, Patriotisk Selskab.

Status på brugen af de nyeste midler, nye midler til 2017 og krav til sprøjtejournaler
Hvordan gik det egentlig med Zypar og Pixxaro i sidste sæson? Hvilke nye midler er på vej, og hvordan bruges de fremadrettet? Hvordan bruges eksempelvis Belkar til vinterraps? Hvilke krav gælder til sprøjtejournaler, og hvordan håndteres de bedst i praksis?
Ved seniorkonsulent Rune Munch-Andersen, Patriotisk Selskab.

Ekstra N til frøgræs – betyder det ændringer i vækstreguleringsstrategien?
Vi har mere N til rådighed i 2017, men hvad er den økonomisk optimale N-mængde i de større frøafgrøder? I hvilke afgrøder og hvornår skal vi tildele ekstra N, og hvad betyder det for effekten af vækstregulering? Er der en risiko for at overgødske vores afgrøder? Vi har set meget store merudbytter for vækstregulering, og den effekt skal vi nødig sætte over styr ved en for høj N-tildeling.
Ved seniorforsker Birte Boelt, AU Flakkebjerg.

Dyrkningsteknik i vinterraps – hvad gik galt, og hvad skal gøres bedre?
Med udgangspunkt i årets forsøg og resultater ser vi fremad, bl.a. på baggrund af erfaringer hentet i Verdensrekordforsøget, observationer fra praksis og konkurrencer i udlandet. Vi kigger desuden på, hvad der har påvirket 2016-høsten negativt, og hvordan vi håndterer disse udfordringer i fremtiden.
Ved planteavlskonsulent Peter Hvid, Patriotisk Selskab.

Dyrkning af vårsæd vs. flere års hvede og vinterrug
I de sidste par år har hvede med forfrugt korn været rigtig dårligt, og mange steder er der ligeså god økonomi i at dyrke vårsæd frem for vinterhvede efter korn og vinterrug til eksternt salg. Ved at øge andelen af vårsæd reducerer du problemerne med græsukrudt og risikoen for, at der udvikles herbicidresistens.
Ved planteavlskonsulent Jan Nielsen, Patriotisk Selskab.

Er der erfaringer fra 2016, der er værd at gemme på?
Er der nogen erfaringer, der er værd at tage med videre, eller skal vi bare glemme 2016 og konstatere, at det var et dyrt ”møgår”, hvor alt var imod os?
Ved chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab.

Hvededyrkning med fokus på N-strategi og vækstregulering
Udbytterne har været stagnerende i de senere år, især i hvede. Mange har givet det manglende kvælstof skylden for denne udvikling. I indlægget sættes der fokus på, hvordan topudbytter kan nås via en optimal dyrkningsstrategi, hvor kvælstof, vandforsyning og vækstregulering er vigtige parametre.
Ved chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab.

Sådan lykkes det at høste over 2.500 ha pr. mejetærsker om året i Østeuropa og i Danmark
Hvad kan vi lære af udlandet med hensyn til kapacitetsudnyttelse, og hvad kan de lære af os? Kom og hør om Jacob Korsgårds erfaringer med at deltage i og styre en høstkaravane, der høster fra Slovakiet i syd til Letland i øst og til Aarhus i nord, samtidig med at landbruget derhjemme i Hinnerup skal passes. Jacob Korsgård har tidligere været ansat ved Claas, været selvstændig maskinhandler, og driver i dag Nørreriis ApS ved Hinnerup vest for Aarhus.
Ved landmand Jacob Korsgård, Nørreriis ApS.

Se program i PDF her.

 

Praktisk info
Planteavlskonferencen afholdes torsdag den 2. februar 2017, kl. 9.15 – 15.30. Sidste tilmelding er fredag den 27. januar.

Sted
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Pris
730 kr. ekskl. moms for medlemmer og 930 kr. for ikke-medlemmer.

Du kan tilmelde ved at ringe på 6315 5400, sende en mail til reception@patriotisk.dk eller via linket herunder.