30
Jan
Planteavlskonference 2019: Praktisk planteavl i dybden

Det år, som vi netop har været igennem, har budt på mange udfordringer og et vejrlig, der gør, at mange forsøgsresultater ikke har den fornødne relevans. Til gengæld viser erfaringerne fra året, at etableringen af afgrøderne er helt afgørende for at opnå succes.

Da etableringen er den mest omkostningstunge indsats, er det nødvendigt at sætte yderligere fokus på området.

Større maskiner og større grej er ikke nødvendigvis den eneste løsning på en jordstruktur, der bliver mere besværlig. Jordens humusindhold og struktur kan med fordel tænkes mere ind i dyrkningssystemerne – også når vi fremover kan forvente et mere omskifteligt og voldsommere vejr.

Forskellen på efteråret 2017 og efteråret 2018 var markant – og er et rigtig godt eksempel på den omskiftelighed, vi også vil komme til at opleve i fremtiden.

Det er hermed afgørende at have et setup/en strategi, der kan håndtere både den ene og den anden ekstreme vejrsituation. Samtidig skal strategien understøtte megatrenden i samfundet, der kræver stadig mere bæredygtige løsninger.

Vi står altså i en situation, hvor vi skal have produktionsprisen pr. enhed reduceret, enten ved at hæve udbyttet eller spare nogle omkostninger – samtidig med at vi skal sikre samfundets accept af vores produktionsformer.

Det er da en konference værd!

Program

Find en printvenlig version af programmet HER.

Tilpasning af dyrkningsindsatsen med fokus på nye skadegørere og nye midler
v. planteavlskonsulent Jan Nielsen, Patriotisk Selskab
Der er nye regler om brugen af ”Moddus”-produkter, som får betydning i frøgræsset. Der er nye skadegørere, som presser dyrkningen af vårhvede og hestebønner. Der forventes godkendt enkelte nye midler til bekæmpelse af frøukrudt og kartoffelskimmel.

Hvordan udnytter du potentialet i den optimale N-mængde?
v. planteavlskonsulent Morten Eshøj, Patriotisk Selskab
Hvordan gødskes de kraftige afgrøder og især vinterraps bedst? Hvordan rammes den optimale N-mængde til markens udbytte og afgrødens værdi? Er der billige alternativer, fx i form af biogasgylle?

Overraskende effekter af pløjefri dyrkning
v. landskonsulent Annette Vestergaard, PlanteInnovation, SEGES
Hvad viser forsøgene om fordele og ulemper ved de forskellige systemer pløjet/ikke pløjet? Hvordan er det gået med udbytter og dyrkningssikkerhed? Hvad skal der til, for at de forskellige systemer kan lykkes i praksis?

Pause

Hvilke udfordringer kan robotter klare for os nu og i fremtiden?
v. Ole Green, adjungeret professor, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, og administrerende direktør, AGROINTELLI
Hvor langt er teknologien nået inden for landbrugssektoren? Hvad er der lige om hjørnet, og hvad kan vi forvente i fremtiden? Er robotter løsningen på en mere bæredygtig landbrugsproduktion?

Jordens frugtbarhed med fokus på de nødvendige makroporer skabt af regnorme og planterødder
v. lektor Carsten Tilbæk Petersen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Hvilken betydning har makroporer for plantevæksten og jordens afvanding, og hvordan skaber vi flere/opretholder dem i praktisk landbrug?

Hvilke ukrudtsproblemer kan vi løse mekanisk, og hvilke kan vi ikke?
v. økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen og planteavlskonsulent med speciale i økologi, konventionelt landbrug & naturpleje Mia Worsøe, Patriotisk Selskab
Hvilken betydning har sædskifte, efterafgrøder og mekanisk bekæmpelse på ukrudtsbekæmpelse vurderet ud fra erfaringer og forsøg fra økologisk jordbrug?

12.00 – 13.00 Frokost

Erfaringer fra årets konkurrencer og erfaringer med bekæmpelse af græsukrudt i England
v. planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft, Patriotisk Selskab
Sådan vandt vi Maltbygkampen 2018. Sådan gik maltbygkonkurrencen i Sverige, og hvedekampen i DLG Feldtage. Hør om de vigtigste erfaringer fra en studietur til England med fokus på græsukrudt.

Hvordan går det med græsukrudtet i et pløjet/ikke pløjet system?
v. landskonsulent Poul Henning Petersen, PlanteInnovation, SEGES
Antallet af ukrudtsmidler bliver stadig færre, samtidig med at resistensen øges i vores græsukrudt. Hvordan takles græsukrudtet bedst i de forskellige dyrkningssystemer? Hvor stor en rolle får IPM i
fremtiden med falsk såbed og udsættelse af såtidspunkt? Hvad er status på fremtiden for nogle meget vigtige pesticider?

Opfølgning på sidste sæson – hvad er værd at huske?
v. chefonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab
En opsummering af erfaringer, tips og tricks fra sidste sæson, som det er værd at huske på fremadrettet. Vejrliget gav problemer med rapsens skulpeudvikling, og eftervirkning af ukrudtsmidler gav problemer med rapsens fremspiring i efteråret.

Pause

Hvad betyder rodudviklingen i dybden for plantevæksten?
v. Professor Kristian Thorup-Kristensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Planterodens betydning for vækst og udbytte i med- og modgang. Hvordan sikres en god og dyb rodudvikling? Hvad kan du som praktiker selv gøre for at sikre rodudviklingen, så de store udsving i nedbør/tørke bedre kan elimineres?

Præcisionsjordbrug hos Agro-Alliancen
v. Driftsleder Bo Jensen, Agro-Alliancen
Hvad forventer vi at få ud af præcisionsjordbrug nu og på længere sigt? Hvad har vi gjort – hvordan er det gået – og hvad har udfordringerne været? Hvilke data vil vi opsamle nu med henblik på brug i fremtiden?

15.30 Afslutning

Praktisk info

Tid og sted
Planteavlskonferencen finder sted onsdag den 30. januar 2019 kl. 9.15-15.30 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Digitalt bilagsmateriale
Under konferencen har du mulighed for at følge med i indlægsholdernes PowerPoints på din smartphone, tablet eller pc.

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem.

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage er 775 kr. ekskl. moms for medlemmer af Patriotisk Selskab og 975 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 24. januar 2019 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med søndag den 27. januar 2019.

Tilmeld dig via Patriotisk Selskabs app og spar 45 kr.
Hvis du tilmelder dig og betaler via vores app, koster det kun 730 kr. ekskl. moms. Betaling via app’en kræver, at du har MobilePay.

Læs mere om vores app her.