30
Jan
Planteavlskonference 2019: Praktisk planteavl i dybden

Patriotisk Selskab afholder Planteavlskonference på Odense Congress Center onsdag den 30. januar 2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information følger ultimo 2018