29
Jan
Planteavlskonference 2020

Håndværket er forudsætningen i fremtidens planteproduktion. Det er temaet til Planteavlskonferencen 2020, hvor vi sætter fokus på håndværket i planteproduktionen, og hvordan du opnår et højt udbytte under varierende klimatiske betingelser.

Vi konsulenter hos Patriotisk Selskab, og de planteproducenter vi rådgiver, arbejder hver eneste dag for at optimere håndværket og forbedre planternes vækst og udbytteniveau.

Det handler bl.a. om:

  • Optimal etablering og gødskning
  • Jordens struktur og dens evne til at holde på vand og næringsstoffer
  • Jordens og planternes evne til at undgå trykskader, når tunge maskiner kører hen over marken.

 

Vi har samlet en buket af plantefaglig viden, som vi gerne vil dele med dig. Ses vi?

Program

Find en printvenlig version af programmet – KLIK HER

09.15 Kaffe og networking

09.45 Velkomst

Året, der er gået, og den kommende sæson
Chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab
Vi har lige været igennem en god vækstsæson med generelt flotte udbytter, som så straks blev afløst af et historisk vådt efterår. Hvilke erfaringer har vi gjort os, og hvordan kommer vi videre med de udfordringer, vi står over for?

Såsystemer og nye muligheder
Planteavlskonsulent Jan Nielsen, Patriotisk Selskab
Få en status på forsøg og erfaringer med såmetoder, bl.a. enskornsteknik og såning direkte i frøgræsstub. Hvordan responderer de vigtigste sorter på tidlig og sen såning? Hvor meget må vi betale for udsæd af forskellig kvalitet? Hvad er der af muligheder i grynhavre og proteinafgrøder?

Økonomisk optimal kvælstoftildeling i raps, maltbyg og brødhvede
Chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab
I 2019 blev det højeste rapsudbytte høstet, hvor der blot var tildelt 51 kg N i foråret. Hvad er det, der sker, hvis vi ikke optimerer tildelingen? Skal vi ikke længere gøde, så vi bruger hele kvælstofnormen? Hvad kan engelske og tyske forsøgsresultater lære os om differentiering af gødskning mellem kraftige/svage afgrøder? Hvordan lyder de nye regler for anvendelse af svovlsur ammoniak?

Pause

Nyheder og optimeret svampebekæmpelse
Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi – Afgrødesundhed, Aarhus Universitet
Behovet for sygdomsbekæmpelse varierer meget fra år til år, hvilket betyder, at vi skal variere vores input af fungicider. Hvad ved vi om risikoen i 2020 – lige nu? Hvad ved vi i sæsonen om de potentielle udbyttetab forårsaget af fx septoria og gulrust? Hvordan ser det ud med effekt og udbytterespons fra nye svampemidler, herunder Balaya? Skal du dyrke sortsblandinger fremadrettet for at mindske sygdomsrisikoen? Har du problemer med svampe i frøgræs, primært i rødsvingel?

Ukrudts- og vækstreguleringsstrategi i de større afgrøder 2020
Planteavlskonsulent Morten Eshøj, Patriotisk Selskab
Rigtig mange opgaver blev ikke udført i efteråret. Hvordan planlægger du opfølgning på dette til foråret, især mht. ukrudtsbekæmpelse? Etableringen af afgrøderne er lykkedes meget forskelligt i efteråret, og vækstreguleringsstrategien skal tilpasses afgrødernes udvikling. Herudover er der kommet nye hvedesorter med meget forskellig stråstyrke.

12.00-13.00 Frokost

Håndtering af målrettet regulering på den enkelte ejendom
Chefkonsulent Leif Knudsen, PlanteInnovation, SEGES
Hvordan optimerer du planteproduktionen ved brug af efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder? Hvad forventer vi af yderligere tiltag i forbindelse med implementering af nye vandplaner?

Optimér din maskinøkonomi
Økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, Patriotisk Selskab
Vi præsenterer dig for den nye maskinanalyse, som er en del af MyBusiness. Hvad er de økonomiske konsekvenser og muligheder i et maskinkøb?

Resultater fra dette års forsøg med graduering, håndtering af data og tildelingsfiler med Trimble Ag
Planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft og planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, Patriotisk Selskab
Hvordan kommer vi videre med præcisionsjordbrug? Få en status på præcisionsjordbrug og nye forsøg med graduering – samt en præsentation af datahåndtering, dataanalyse og udarbejdelse af tildelingsfiler med Trimble Ag. Hør også Patriotisk Selskabs bud på, hvordan du optimerer gradueringen af udsæd, gødning og planteværn.

Pause

Sådan driver vi Rosenfeldt nu – og hvilke tanker vi har om den fremtidige drift
Ejer Nicolai Tillisch og inspektør K.G. Olsen
Landbruget består af Rosenfeldt og Øbjerggaard og omfatter 2.100 hektar i omdrift. Rosenfeldt Gods drives moderne og effektivt med rettidig omhu i højsædet og med hensyn til naturen. Kvalitetsafgrøder er en vigtig del af værdigrundlaget. Markplanen omfatter følgende afgrøder: Brødhvede, foderhvede, maltbyg, byg, ærter i fremavl, vinterraps, ”sukkerroer”, rødsvingel, rajgræs, hundegræs og hvidkløver. I landbruget er der 4 fastansatte plus 1 elev, og i højsæsonen deltager diverse entreprenører og høstmedhjælpere efter behov.

Dræning og planteproduktion: Udbytter i kornafgrøder under varierende grundvandsdybder
Postdoc Kasper Jakob Steensgaard Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Vidste du, at dårlig dræning kan koste 25 % af udbyttet, uden at det kan ses med det blotte øje? Hvordan optimeres udbyttepotentialet under forudsætning af ændrede klimaforhold?

15.25 Afslutning

Særligt for økologiske planteavlere
Som noget helt nyt har vi i år en minikonference for økologer, som afholdes sideløbende med indlæggene om planteværn i den store sal. Den øvrige del af konferencens program vil være fagligt relevant for både konventionelle og økologiske planteproducenter.

11.10 Klar til 2020?
Økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, Patriotisk Selskab
Få tips og tricks til din dyrkningsstrategi, gødningsstrategi og afgrødevalg. Hvad er der af udfordringer og muligheder, du skal være opmærksom på, når du skal lægge din dyrkningsstrategi for den kommende sæson? Hvilke afgrøder kan det være godt at vælge i forhold til økonomi og sædskifteoptimering? Hvad skal du være opmærksom på i forhold til gødskning, herunder gødningstyper, gødningsmængder, udbringningsteknik og tidspunkt?

11.40 WNL Økologi: Sådan gør vi
Planteavler Michael West Hansen, WNL Økologi, Idestrup, Falster
WNL Økologi driver økologisk planteavl på i alt 1.100 ha. Omlægningen til økologisk drift startede i 2017. Formålet er at producere efterspurgte økologiske afgrøder for at opfylde forbrugernes ønsker. Kom og hør om WNL Økologis praktiske erfaringer med omlægningen til økologi, dyrkningen, gødning, afgrødevalg, maskiner m.v.

Tid og sted
Planteavlskonferencen finder sted onsdag den 29. januar 2020 kl. 9.45-15.30 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem.

Digitalt bilagsmateriale
Under konferencen har du mulighed for at følge med i indlægsholdernes PowerPoints på din smartphone, tablet eller pc.

Pris og tilmelding
Hvis du er medlem af Patriotisk Selskab koster det 780 kr. plus moms at deltage – hvis ikke, koster det 980 kr. plus moms.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 23. januar 2020 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med søndag den 26. januar 2020.

Tilmeld dig via Patriotisk Selskabs app og spar 45 kr.
Er du medlem af Patriotisk Selskab, og tilmelder du dig og betaler via vores app, sparer du 45 kr. Betaling via appen kræver, at du har MobilePay.

Du kan hente vores app i App Store og Play Butik. Læs HER hvordan.