10
Apr
Politisk debat – Gade vs. Merrild

Onsdag den 10.april 2013 kl. 18.30-21.00
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense

På mødet vil formand og direktør for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og Søren Gade,
redegøre for Landbrug & Fødevarers planer for fremtiden, ligesom der vil blive lagt op til en
drøftelse af de politiske udfordringer for dansk landbrug.

Dagsorden:

Kl. 18.30
Velkomst og skitsering af de væsentligste politiske udfordringer for Patriotisk Selskabs
medlemmer ved bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

Kl. 18.45
Politiske resultater de seneste seks måneder ved bestyrelsesformand Martin Merrild,
Landbrug & Fødevarer

Kl. 19.05
Aktuelle politiske udfordringer:

  • Status på vandplaner
  • Natur og landbrugskommissionen
  • Konkurrencepakken

ved adm.direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer

Kl. 19.45
Kaffe-og summe pause

Kl. 20.00
Debat

Kl. 21.00
Afslutning
ved bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab
Mødet er gratis, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding snarest og senest fredag den 5. april 2013.

Vi glæder os til at byde rigtig mange medlemmer velkommen og ser frem til en spændende aften.