27
Feb
R2-autorisation (bekæmpelse af rotter)

Patriotisk Selskab udbyder nu i samarbejde med Nomus A/S de efterspurgte R2-autorisationskurser i rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom.

Vi har 30 pladser til rådighed – så skynd dig at blive tilmeldt.

Der er to adgangskrav

  1. Du er ejer af landbrugsejendommen, da det kun er ejeren, der må udføre bekæmpelse på ejendommen. Man kan ikke erhverve en R2-autorisation, hvis man driver et A/S eller ApS, da man her betragtes som leder og ikke som ejer. Ejere af I/S kan opnå R2-autorisation, såfremt man som person er tinglyst ejer af ejendommen. Hvis ejendommen ejes af I/S selskabet, så kan der ikke opnås autorisation,
  2. Du har gennemført et kursus eller uddannelse og har herigennem opnået kendskab til lovgivningen omkring håndtering af kemikalier og værnemidler, fx et opdateret sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat.

 

Om R2-autorisationskursus

  • Gennemgang af lovgrundlaget for bekæmpelse af rotter
  • Rotters biologi og kendetegn
  • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  • Gennemgang af kemiske bekæmpelsesmidler
  • Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler)

 

Kurset varer 7 timer og afsluttes med en skriftlig prøve. Efter bestået prøve opnås der autorisation hos Miljøstyrelsen, der giver adgang til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom. R2-autorisationen er gyldig i  5 år og skal fornys via et opfølgningskursus.

Kurset er målrettet vores medlemmer og koster 1.400 kr. + moms. For ikke-medlemmer er prisen 1.500 kr. + moms. Prisen er inklusiv undervisningsmaterialer og forplejning.

Præsentation af Nomus

Nomus A/S er et landsdækkende skadedyrsbekæmpelsesfirma, som blev grundlagt i 2006 af landets førende grovvareselskaber. Nomus A/S’ kerneområde er skadedyrssikring i landbrug og fødevarevirksomhed.

Praktisk info

Kurset afholdes onsdag den 27. februar kl. 8-16 på Patriotisk Selskabs adresse.

Tilmelding skal ske senest den 21. februar på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen nederst på denne side.

Du kan på Miljøstyrelsens hjemmeside læse mere om R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom. Du er naturligvis velkommen til at kontakte sekretær Jette Post, såfremt du har spørgsmål til kurset.