20
Jan
Temadag om skat og landbrugsloven

Virksomhedsskatteloven er blevet strammet, hvilket påvirker skatten for mange landmænd, der driver virksomhed i personligt regi. Kom til Patriotisk Selskabs temadag tirsdag den 20. januar kl. 13-16 og hør, hvilke konsekvenser stramningerne i virksomhedsskatteordningen har for dig – og hvad dine muligheder er for at undgå virkningerne heraf. Derudover vil du blive præsenteret for den nyeste udvikling på skatteområdet.

På temadagen vil vi også kigge på ændringerne i landbrugsloven samt informere dig om de muligheder, som ændringerne giver, herunder nye muligheder for selskabers erhvervelse af landbrug.

Temadagen afholdes i Patriotisk Selskabs mødelokaler Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Dagens oplægsholdere bliver juridisk konsulent Kirsten Dühr, statsautoriseret revisor Jens Kring, registreret revisor Kaj Refslund og statsautoriseret revisor Palle Offersen, Patriotisk Selskab.

Dagsorden for mødet bliver:
Velkomst v. administrerende direktør Nils Rasmussen

Ændringer af virksomhedsskatteloven v. seniorkonsulent Palle Offersen
• Negativ indskudskonto
• Pant for privat gæld
• Løsningsmuligheder

 Aktuelle skatteemner v. seniorkonsulent Kaj Refslund
• Seneste nyt
• Arbejdsudleje
• Energiafgifter ved jordbrugsarbejde

Pause

Ændringer i landbrugsloven v. juridisk konsulent Kirsten Dühr
• Selskabsformer
• Fortrinsstilling

Skat virksomhedsskatteordning contra selskab v. chefkonsulent Jens Kring
• Hvornår skal ApS vælges?
• Selskabskrav gælder nu næsten i virksomhedsordningen
• Skatteoptimering

Afslutning v. administrerende direktør Nils Rasmussen

Læs mere om nogle af de problemstillinger, oplæggene til temadagen vil komme ind på, HER

Arrangementet afholdes i Patriotisk Selskabs mødelokaler på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Deltagelse koster for medlemmer af Patriotisk Selskab 250 kr. og for ikke medlemmer 400 kr.

Tilmelding kan ske til Patriotisk Selskab på 6315 5400 eller via tilmeldingsknappen herunder senest den 16. januar.