07
Nov
Studietur i minivådområder og andre virkemidler

Vandområdeplanernes krav om kvælstofreduktion rammer også dig! Tirsdag den 7. november afholder vi derfor i samarbejde med SEGES en studietur til Østjylland, hvor du kan blive klogere på nogle af de virkemidler, der billigst og mest effektivt kan opfylde miljøkravene i Vandområdeplanerne.

På studieturen vil der være fokus på åbne minivådområder samt lignende typer anlæg til opfyldelse af miljøkravene, som forventes at blive godkendt i løbet af 2019. Vi giver information om kriterier for udlægning, priser, effekter og konsekvenser, ligesom du får mulighed for at tale med værtslandmænd, der har haft anlæggene liggende i op mod 6 år.

Hvorfor bør du deltage i vores studietur?
Landbruget skal reducere udledningen af kvælstof med knap 7.000 tons inden 2021 – i første omgang ca. 3.500 tons via kollektive virkemidler såsom skovrejsning, vådområder og minivådområder. Efterfølgende skal den resterende reduktion op til de 7.000 tons opnås via målrettet regulering på de enkelte bedrifter.

En betydelig del af den målrettede regulering forventes at komme til at ligge i dyrkningsfladen, så jo længere vi kan nå med målopfyldelsen via de kollektive virkemidler, jo bedre. Når vi ikke i mål med de kollektive virkemidler, vil langt flere landmænd blive ramt af den målrettede regulering, som i øvrigt med tiden vil blive for egen regning. Vi anbefaler derfor, at du undersøger dine muligheder for at hoppe med på vognen, mens der er fuld kompensation.

Den 1. februar 2018 åbner en tilskudsordning til åbne minivådområder, som er et af de virkemidler, der bliver satset kraftigt på til at opfylde miljømålene på de kollektive indsatser. Tilskudsordningen forventes at blive meget efterspurgt, så hvis du ønsker den bedst mulige chance for at opnå tilskud, anbefaler vi, at du sørger for at være langt i planlægningsfasen, inden ordningen træder i kraft.

Program for studieturen

Minivådområde med åbent bassin (tilskudsordningen bliver implementeret i 2018)
Hos Ole Lyngby Pedersen, Fillerupvej, 8300 Odder

Minivådområde med filtermatrice (der kommer måske en tilskudsordning i 2019)
Hos Carsten Kjær Jakobsen, Skovlyvej 11, 8300 Odder

Intelligent bufferzone (der kommer måske en tilskudsordning i 2019)
Hos Morten & Kate Brokholm, Houvej 101,8300 Odder

Vådområdeprojekt ved Assedrup enge på 80 hektar
ved Assedrupvej 30, 8300 Odder

Praktisk information
Studieturen finder sted tirsdag den 7. november 2017.

Studieturen foregår i bus. Du kan enten blive samlet op hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ eller ved parkeringspladsen nord for afkørsel 58A Middelfart Øst.

Afgang, Patriotisk Selskab: kl. 8.15

Afgang, parkeringspladsen ved afkørsel 58A: kl. 9.00

Hjemkomst til Patriotisk Selskab: ca. kl. 16.30.

Der er et begrænset antal pladser på studieturen.

Pris: Det koster 300 kr. + moms at deltage. Prisen er inkl. forplejning.

Spørgsmål kan henvendes til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.

Tilmelding skal ske senest den 1. november 2017 på 6315 5400, reception@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen herunder.