03
Maj
Temadag i pilotprojektordningen om præcisionsjordbrug

Landbrugsstyrelsen har i 2018 introduceret en ny projektordning, hvor  20 landbrugsbedrifter er med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give en positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering.

Pilotprojektordningen giver dig som landmand mulighed for at anvende teknologier inden for præcisionslandbrug til at opnå en bedre fastlæggelse af kvælstofbehovet inden for marken og at anvende teknologier til at tildele gødningen mere præcist på marken. En bedre behovsfastsættelse og efterfølgende mere præcis kvælstoftildeling, har potentiale til at forbedre din økonomi og på samme tid gavne miljøet i form af reduceret udvaskning af kvælstof.

SEGES afholder i maj måned temadage på 2 af disse bedrifter. Patriotisk Selskab rådgiver nogle af de 20 bedrifter og vil på temadagen den 3. maj være repræsenteret ved planteavlskonsulent Michael Stensgaard Toft.

Læs mere om program og tilmelding her