31
Maj
Temadag om økologisk planteavl

Du inviteres hermed til temadag om økologisk planteavl, hvor Steensgaard Gods og Risbjerg Landbrug vil fortælle om deres erfaringer med økologisk produktion. Fra Patriotisk Selskab deltager økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen og økologisk planteavlskonsulent Jesper Hansen, som du har mulighed for at få en snak med.

Temaerne på dagen bliver:

 • Afgrødeetablering/såbed i forhold til jordtype, forfrugt og ukrudt.
 • Ukrudtsbekæmpelse i foråret før og efter såning.
 • Efterafgrøder og etablering af efterafgrøder
 • Afgrødernes gødningsbehov og gødningstyper til rådighed for økologisk planteavl
 • Udbringningsmetoder i forhold til afgrøde: Udnyttelse og gødningstype.

 

Program

 Kl. 10.00-12.00   Steensgaard Gods ved Jan Helding

 • 380 ha markbrug og 50 ha eng og mose. Kvæg, svin, får og ænder. Afgrøder 2018: Vinterhvede, vårhvede, vinterrug, vårrug, byg/ært, maltbyg, hestebønner og kløvergræs.
 • Om bedriften: Grundoplysninger, omlægning, afgrødevalg, næringsstoffer, medarbejdere, maskinpark og afgrødeopbevaring.
 • Besigtigelse af markerne/afgrøderne.

 

Kl. 12.00–13.00   Sandwich og indlæg ved Hans Erik Jørgensen fra Risbjerg Landbrug

Kl. 13.00–15.00   Risbjerg Landbrug ved  Kirsten Rasmussen og  Hans Erik Jørgensen

 • 350 ha markbrug, 300 frilandssøer, Skotsk Højlandskvæg og får. Afgrøder 2018: Lupin, hestebønner, markært, vinterrug, vårbyg, havre, rajgræsfrø, hvidkløverfrø og kløvergræs.
 • Om bedriften: Grundoplysninger, omlægning, afgrødevalg, nærringsstoffer, medarbejdere, maskinpark og afgrødeopbevaring.
 • Besigtigelse af markerne/afgrøderne.

 

Praktisk info

Tilmelding skal ske senest mandag den 28. maj 2018 til Patriotisk Selskab på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk eller via tilmeldingsknappen herunder.

Det koster 800 kr. ekskl. moms at deltage.

Arrangementet finder sted torsdag den 31. maj kl. 10-15 – først på Steensgaard Gods, Steensgaard 7, 5642 Millinge – dernæst på Risbjerg Landbrug, Møllergyden 3, 5683 Haarby.