09
Maj
Vådområder/minivådområder i Nordfyns Kommune

Bor du i Nordfyns Kommune? Så deltag i informationsmødet om vådområder og minivådområder torsdag den 9. maj kl. 18 i Skamby Multihus.

Formålet med mødet er at skabe fælles grundlag for, at lodsejerne i området kommer i mål med den reduktion i næringsstofudledningen, som Fødevare- og landbrugspakken forpligter til.

På mødet kan du høre om processen omkring vådområder og minivådområder, jordfordeling og erfaringer med vådområder i andre kommuner. Herudover vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til kommunen, Landbrugsstyrelsen (Jordfordelingskontoret), Oplandskonsulenterne og ikke mindst Patriotisk Selskab.

Husk, at vi gratis kan hjælpe dig med et minivådområde- eller vådområdeprojekt. Herunder kan vi bl.a. indhente tilbud, hjælpe med at fremskaffe de nødvendige tilladelser, koordinere projektet, afrapportere og anmode om udbetalingen. Kontakt teamleder Kristian Petersen og hør mere.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Patriotisk Selskab, Nordfyns Kommune, Centrovice, Fyns Familielandbrug og Bæredygtigt Landbrug.

Tilmelding skal ske senest den 1. maj til Jacob Nielsen, Nordfyns Kommune på mailadressen jacnie@nordfynskommune.dk.