28
Jan
Arv er mere kompliceret i sammenbragte familier

Moderne familiemønstre kræver øget fokus på det at få lavet et testamente. Uden det rigtige testamente risikerer du fx, at din virksomhed på sigt vandrer over i ægtefællens familie. Til arrangementet ”I krig og kærlighed: Ægtefællers og samleveres retsstilling i live som ved død” den 10. februar vil der blive fortalt mere om testamenter og om andre juridiske og økonomiske forhold, du bør tage stilling til, når det kommer til dine aktiver.

Der opstår flere og flere moderne familiemønstre. Flere sammenbragte familier med ”dine, mine og vores børn”.

”Ifølge arveloven er det kun biologisk familie, der er automatisk arveberettiget. Derfor skal man få lavet et testamente, hvis man ønsker, at eksempelvis et stedbarn skal arve”, siger juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær og påpeger samtidig, at hvis ét af flere børn skal køre virksomheden videre efter ejers død, vil et testamente også være nødvendigt til sikring heraf.

“Man skal også huske at opdatere sit testamente. Jeg har set situationer, hvor man har bestemt, at ens stedbarn skal arve mest muligt. Sidenhen har man fået sit eget biologiske barn og glemt at ændre testamentet – og så har stedbarnet arvet, mens det biologiske barn kun har fået sin væsentligt mindre tvangsarv. Man kan også i et vist omfang fremtidssikre testamentet fra starten. Der er meget at tage højde for, og man bør derfor få en professionel til at udforme testamentet”, siger Rikke Gade Trinskjær.

Undgå at virksomheden skifter familie
Mange gør sig en række foranstaltninger for at sikre deres ægtefælle, så denne kan køre virksomheden videre, når de dør. Men når man gør det, skal man ifølge juridisk konsulent Bodil Just være opmærksom på næste skridt – hvem der skal have virksomheden, når også ægtefællen dør:

”Hvis ’ejer-ægtefællen’ afgår ved døden som den første, og den anden ægtefælle har et barn uden for ægteskabet, kan virksomheden senere risikere at gå til dette stedbarn til ejer-ægtefællen – også selv om ejer-ægtefællen har sit eget barn. På den måde forlader virksomheden jo ejerens biologiske familie. Men man kan via et testamente sikre, at virksomheden bliver i familien i sidste ende”.

Tag stilling til, hvad du selv synes er retfærdigt
”Man kan godt beslutte at stille dine, mine og vores børn lige i arvemæssig henseende, men hvad vil det egentlig sige? Man må man forholde sig til situationen på et overordnet plan. Alt kan ikke gøres op i penge”, siger Rikke Gade Trinskjær og afslutter med et eksempel:

”Jeg har set eksempler på to forældre, der er gået ind i et nyt ægteskab med hinanden og derefter har fået et fælles barn. Skal de tre børn så arve lige meget? De to ældste vil i et eller andet omfang tage arv fra deres anden biologiske forælder også og dermed ende med mere end fællesbarnet. På den anden side har de to delebørn også måttet gennemgå en skilsmisse, hvilket fællesbarnet har været foruden. Sagen har mange aspekter, og der findes derfor ikke én løsning, der er den rigtige. Man må mærke efter og få hjælp til at få lavet et testamente i overensstemmelse med sin overbevisning”.

I krig og kærlighed
Til eftermiddagsmødet ”I krig og kærlighed: Ægtefællers og samleveres retsstilling i live som ved død” den 10. februar klokken 13-16 vil  vi præsentere emnet ”testamente” nærmere – sammen med en række andre juridiske og økonomiske forhold, du bør tage stilling til, når det kommer til dine aktiver, uanset hvilken livs- og familiesituation, du befinder dig i. Læs mere om og tilmeld dig arrangementet her.