05
Nov
Bæredygtighed: Noget, landbruget skal tage ejerskab over

Det er oplagt, at de danske landbrugsvirksomheder benytter sig af de forretningsmuligheder, samfundets store fokus på bæredygtighed medfører. For den enkelte landbrugsvirksomhed betyder det, at der bør sættes en række konkrete bæredygtighedstiltag i værk. Når man gør det, er det vigtigt at have for øje, at bæredygtighed handler om andet og mere end klima. Grundlaget, for overhovedet at kunne udføre bæredygtige tiltag, er en bæredygtig økonomi og stabile medarbejdere. Til vores økonomikonference den 11. december vil miljørådgiver Kamilla From-Nielsen give et indlæg om, hvordan landbrugsvirksomheder kan skyde arbejdet med bæredygtighed i gang.

Debatten om klimabelastning, emissioner, biodiversitet, CO2 m.v. har eksisteret i mange generationer, men har nu for alvor taget fart.

”Vi kan ikke længere vende ryggen til og håbe, at det forsvinder – for det gør det ikke. Vi ser bl.a., at den finansielle sektor er begyndt at spørge ind til, om kundernes virksomheder er bæredygtige, og at Danish Crown og Arla sætter krav om bæredygtighed til deres leverandører”, fortæller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen. Hun fortsætter:

”På linje med at have en sund økonomi, overholde lovgivningen og dyrke det gode landmandskab bør man i dag arbejde med at have en bæredygtig virksomhed. Bæredygtighed betyder kort sagt, at det, vi gør, ikke må begrænse fremtidige muligheder. For den enkelte virksomhed betyder det, at der skal arbejdes bevidst med tiltag, der gør produktionen mere bæredygtig”.

Mange måder at blive mere bæredygtig på
Bæredygtighed handler ifølge Kamilla From-Nielsen ikke kun om klima, og hvilke emissioner der udledes til den omkringliggende natur og naboerne:

”Fundamentet, for overhovedet at kunne udføre bæredygtige tiltag, er en bæredygtig økonomi og stabile medarbejdere. Et bæredygtigt tiltag kan derfor godt være at indføre nogle fordele for medarbejderne, der gør virksomheden mere attraktiv, så man bedre kan holde fast i de dygtige medarbejdere. Og så skal man huske, at bæredygtige tiltag ikke må være en decideret økonomisk belastning – men til gengæld gerne må være en forretning. Det må selvfølgelig også godt være en investering, der kan tjene sig selv hjem på sigt”.

For at finde de rette bæredygtige tiltag er det nødvendigt, at du reflekterer over din virksomhed:

”Arbejdet med bæredygtighed er ikke ens for to landbrugsvirksomheder. Man må starte der, hvor mulighederne er. Kan man fx levere et restprodukt eller dyrke en specialafgrøde til en virksomhed i lokalområdet? Eller er der modsat en virksomhed i området, der har et restprodukt, man selv kan bruge i sin produktion?

Hvad er der af muligheder i driften? Kan man producere grise eller kyllinger med dyrevelfærdshjerter på? Kan man købe foder lokalt i stedet for at bruge importeret sojaskrå fra Amazonas? Kan maskinparken opdateres, så der kan spares brændstof – eller er det en bedre forretning at udlicitere markarbejdet til en maskinstation? Kunne det være en fordel med en jordfordeling? Har man arealer, som kræver meget, før de er dyrkbare, og i stedet kunne omlægges til natur eller vådområder, evt. med tilskud?

Mulighederne for at optimere bæredygtigheden er mange. Det her er blot nogle få eksempler”, siger Kamilla From-Nielsen.

I Danmark har vi en oplagt mulighed for at blive førende på bæredygtighed
Det er afgørende, at landbruget ikke ser bæredygtighed som endnu en ting, ”vi får trukket ned over hovedet”, men i stedet tager ejerskab og udnytter mulighederne heri, mener Kamilla From-Nielsen:

”I Danmark scorer vi allerede højt på dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og -kvalitet og arbejdsforhold, samtidig med at vi producerer med et lavere miljø- og klimaaftryk pr. produceret enhed end tidligere. Det er derfor oplagt, at vi griber muligheden for at skabe et bæredygtigt brand og bliver førende producenter af bæredygtige fødevarer”, siger hun og afslutter:

”Som landmand skal man ikke bare indrette sig efter det eksterne pres og potentielt kommende lovgivning. For så er det nemlig, at bæredygtighed bliver en sur forpligtelse. Det er et forretningsmæssigt valg at gøre sin produktion mere bæredygtig”.

Patriotisk Selskabs årlige økonomikonference den 11. december
Til vores årlige økonomikonference den 11. december på Odense Congress Center vil bæredygtighed blive sat under lup – bl.a. af Kamilla From-Nielsen. Der vil også være indlæg af direktør for Landbrug & Fødevarer Anne Ahrnung, ejer af Ausumgaard Kristian Lundgaard-Karlshøj, forsker hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland Thomas de Witte, viceformand for Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed – og selvfølgelig Patriotisk Selskabs konsulenter.

Udover bæredygtighed vil resultater, prognoser, handel af korn, EU og økonomien i sukkerroer være på dagsordenen.

LÆS MERE HER