10
Jul
Baltic Pipe: Har du styr på de langsigtede konsekvenser?

Hvis du er berørt af Baltic Pipe-projektet, vil du i den kommende tid blive kontaktet af Energinet med henblik på et besøg på din ejendom. Inden Energinet laver et endeligt forslag til linjeføringen, vil de nemlig undersøge, om der er særlige forhold på de enkelte ejendomme, som der skal tages højde for.

Vi anbefaler, at du forbereder dig, inden Energinet kommer på besøg. Du bør både overveje, hvad der kan blive en udfordring nu og her, og hvad arealet, som gasledningen skal ligge under, potentielt skal bruges til i fremtiden. Herunder bør du bl.a. vurdere, om der er særlige drænforhold på din mark eller særlige jordbundsforhold, som kan blive en udfordring, ligesom du bør overveje, om gasledningen kan begrænse evt. fremtidige planer om fx udbygning, etablering af skov eller råstofudvinding.

Det er vigtigt, at de overvejelser, du gør dig, er langsigtede, da gasledningen også kan få betydning for fremtidige generationer på ejendommen og påvirke værdiansættelsen, når du engang skal sælge. Når først Baltic Pipe-ledningen er lagt i jorden, er udviklingsmulighederne på det pågældende areal begrænsede.

Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig gerne med at vurdere, hvilke konsekvenser Baltic Pipe-ledningen vil få på din ejendom – kontakt din daglige konsulent eller virksomhedsrådgiver Carsten Hansen.